පාර්ලිමේන්තු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට ගිලන් රථයක් | සිළුමිණ

පාර්ලිමේන්තු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට ගිලන් රථයක්

කථානායකවරයා විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මඟින් පාර්ලිමේන්තු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය වෙත නව ගිලන් රථයක් ලබා දීම කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිවිසුම අසලදී සිදු වූ අවස්ථාව.

Comments