මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ බොදු කරාව උස 5' 5" 1985 නොවැම්බර් උපන් පෞද්ගලික බැංකුවක සේවය කරන උපාධිධාරී දියණියට උගත් රැකියාවැති සහකරුවකු දෙමාපියන් කොළඹ අවටින් සොයති. මේෂ ලග්න කුජ 6 සිකුරු කේතු 7 බුධ රවි ශනි 8 කේන්ද්‍ර පිටපත සමග පවුලේ විස්තර දන්වන්න. n​g​u​9​4​5​6​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B133248

බස්නාහිර පළාතේ බොදු ගොවි ව්‍යාපාරික පවුලක දෙමාපියෝ සිය 1987 පෙබරවාරි උපන් උස 5' 3' පැහැපත් රූමත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගණකාධිකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය හදාරා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින දියණියට සුදුසු සහකරුවකු සොයති. ආදායම් උපදවන සැළකිය යුතු වත්කම් දායාද ලෙස ඇයට හිමිවේ. විදේශගතවීමටද කැමතිය. කරුණාකර 1982 සහ 1986 උපන් මනාලයන් පිළිතුරු එවන්න. පවුලේ විස්තර,​ කේන්ද්‍රය සහ දුරකථන අංක සමග පිළිතුරු යොමු කරන්න. j​h​l​1​9​8​7​p​r​o​p​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B131568

බොදු පැහැපත් රූමත් චරිතවත් නව නිවසක් තැන්පතු දේපලැති ප්‍රධාන නගරයක ව්‍යාපාරයක නිරත ගණකාධිකරණය විභාග සමත් ගිණුම් නිලධාරිණීයක ලෙස රැකියාවේ නිරතව සිටී. 73 දෙසැ. උස 5' දියණියට ස්ථිර රැකියාවැති අවිවාහක පුතකු සොයයි. විනෝදයට විවාහක අයද නොලියන්න.
B133354

වයස 34,​ තරුණ හා සිත්ගන්නා පෙනුමැති උස 5' 1'' පැහැපත් හා රූමත්,​ BSC/​ MSC උපාධිධාරී ප්‍රමාණ සමීක්‍ෂක දියණිය සඳහා අධ්‍යාපනිකව හා වෘත්තීමය වශයෙන් සුදුසුකම්ලත් සහකරුවෙකු දෙමාපියන් සොයයි. කේන්ද්‍රය සමග පිළිතුරු එවන්න. p​r​o​p​o​s​a​l​g​d​8​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B133308

1993 බස්නාහිර බොදු ගොවි විදේශ විශ්ව විද්‍යාලයක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හදාරන වසර 1 1/​2 කින් උපාධිය ලබන වැදගත් පවුලක වටිනා දෑවැදි සහිත දෙටු දියණිය සඳහා වෛද්‍ය,​ ඉජිනේරු,​ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී හෝ එවැනි උපාධි අපේක්ෂකයෙකු සමකුල වැදගත් පවුලකින් ගුණගරුක පුතෙකු ඉංජිනේරු පියා සොයයි. t​k​d​k​a​m​a​l​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m​
B133293

Comments