මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

අගනගරයට නුදුරුව 33,​ 5' 7" ප්‍රියමනාප සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයෙන් අධ්‍යාපනය ලබා තමාගේම ඉදිකිරීම් ව්‍යාපාරයන් කරගෙන යන දේපළ හිමි පුතාට සුදුසු සහකාරියක් දෙමාපියන් සොයති. හඳහන ප්‍රමුඛත්වයේ නැත. n​i​l​u​k​s​h​i​m​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G133134

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි බෞද්ධ ගොවි /​ කරාව ඉංජිනේරු පියා කඩවසම් ධනවත් 29,​ 5'10" ඉංජිනේරු පුතුට ඉතා රූමත් සිහින් උගත් වැදගත් පවුලක දියණියක් සොයයි. එකම නැගණිය දොස්තරවරියකි. ඉතා රූමත් දියණියන් පමණක් හඳහන් කොපිය,​ පවුලේ විස්තර. ඊමේල් කරන්න. m​p​r​o​p​o​s​a​l​9​7​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​.
G133310

වැදගත් පවුලකින් ගැලපෙන පසුබිමක් ඇති කාරුණික,​ රූමත්,​ අවංක,​ චරිතවත්,​ අවිවාහක දියණියකට කෙරෙන ආරාධනයයි. මීගමුව ප්‍රදේශයේ සිංහල,​ රෝමානු කතෝලික,​ වැදගත් පවුලක 1969 ඔක්තෝබර් මස උපන්,​ උස 5' 10" දුමින්,​ මතින් තොර,​ කාරුණික,​ කඩවසම් ස්වභාව ධර්මයට ප්‍රියකරන පුතුට,​ නිවස,​ ඉඩම හා මුදල් තැන්පතු ඇතුළුව,​ රුපියල් මිලියන 30 ක පමණ පෞද්ගලික වත්කම් හිමි අතර,​ කොළඹ පෞද්ගලික සමූහ ව්‍යාපාරයක කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වශයෙන් සේවයේ නියුතුව,​ රුපියල් මිලියන 4 ක පමණ වාර්ෂිකව ආදායමක් ලබමින් නිල රථයක් භාවිතා කරයි. විස්තර පළමු ලිපියෙන් හෝ ඊමේල් මගින් දැනුම් දෙන්න. (h​a​p​p​y​m​a​r​r​i​a​g​e​l​i​f​e​2​0​1​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G133283

 

කොළඹ රජයේ ස්ථිර රැකියාවැති 36 ක්වූ 5'4'' උසැති සොහොයුරන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩිමහල් පුතුට රැකියාව ඇති / නැති හෝ ගුරුවරියක් වැදගත් බොදු ගොවි දෙමව්පියෝ සොයති. 
SG133461

Comments