නොවැම්බරයට පෙර නව අධි­වේගි මාර්ග තුනක් | සිළුමිණ

නොවැම්බරයට පෙර නව අධි­වේගි මාර්ග තුනක්

 

ඟදීම නව අධි­වේගි මාර්ග තුනක් ජනතා අයි­ති­යට පත් කරන බව මහා­මාර්ග හා මාර්ග සංව­ර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංව­ර්ධන ඇමැති කබීර් හෂීම් මහතා පව­සයි.

විශේ­ෂ­යෙන්ම කොළඹ පිටත වට­ර­වුම් මාර්ගය කෙර­ව­ල­පි­ටි­යේදී කොළඹ කටු­නා­යක අධි­වේගි මාර්ගය හා එක් වීම නිසා ජන­තා­වට විශාල පහ­සු­වක් වන බව කී ඇමැ­ති­ව­රයා මධ්‍යම අධි­වේ­ගයේ දැනට වැඩ නිම කර ඇති මීරි­ගම-කුරු­ණෑ­ගල අධි­වේගි මාර්ග­යත් මාතර-හම්බ­න්තොට අධි­වේගි මාර්ග­යත් ජනතා අයි­ති­යට පත් කරන බවද කීවේය. කාල­ගු­ණික තත්ත්වය මත මාතර-හම්බ­න්තොට අධි­වේගි මාර්ගය සම්පූ­ර්ණ­යෙන් විවෘත කළ නොහැකි වුව හොත් එහි අව­සන් අදි­යර දෙක හෝ විවෘත කරනු ලබන බවද ඒ මහතා පැව­සීය. අධි­වේගි මාර්ග­යක සංක­ල්පය ඉදි­රි­පත් කර වාර්තා සකසා වන්දි ගෙවී­මෙන් අන­තු­රුව මාර්ගය සාදා නිම කිරී­මට මින් පෙර ඇතැම් විට දශක කිහි­ප­යක් ගත වුවත්, වසර 4ක කාලය තුළ ඒ සියල්ල ඉටු කිරී­මට හැකි වූ බවද ඒ මහතා කීය.

Comments