නෙළුම් කුලුන බලන්න මාස දෙක-තුනක් ගත වෙයි! | සිළුමිණ

නෙළුම් කුලුන බලන්න මාස දෙක-තුනක් ගත වෙයි!

 

නෙළුම් කුලුන තවමත් සාමාන්‍ය ජන­තා­වට විවෘත කර නැති බැවින් එය නැර­ඹී­මට නොපැ­මි­ණෙන ලෙස එහි ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ අනුර කුමා­රපේළි මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

දින­පතා විශාල පිරි­සක් එය නැරැ­ඹීමේ

අපේ­ක්ෂා­වෙන් විම­සන නමුත්,  නෙළුම් කුලුන රාජ්‍ය සමා­ග­මක් මඟින් පාල­නය කිරී­මට අවශ්‍ය කැබි­නට් අනු­මැ­තිය ලැබී ඇතත් තව­මත් ඒ සමා­ගම පිහි­ටු­වී­මට කට­යුතු කර නැති බැවින් මහ­ජ­න­තා­වට කිසිදු ආකා­ර­යක පහ­සු­ක­මක් සැල­සී­මට හෝ නැරැ­ඹී­මට ඉඩ දීමට හැකි­යා­වක් නැති බවද ඒ මහතා කීය.

 

Comments