මාලිගා­තැන්න තොටු­ප­ළට පාල­මක් ලබා දෙන්න | සිළුමිණ

මාලිගා­තැන්න තොටු­ප­ළට පාල­මක් ලබා දෙන්න

බදුලු ඔයේ මාලිගා­තැන්න තොටු­පොළ හරහා එහා මෙහා යාමට පාල­මක් නොමැ­ති­වී­මෙන් මීග­හ­කි­වුල ප්‍රාදේ­ශීය ලේකම් කොට්ඨා­ශ­යට අයත් ගම්මාන රැසක පවුල් දහ­සක් පමණ විවිධ ප්‍රවා­හන දුෂ්ක­රතා රැස­කට මුහු­ණදී සිටිති. මේ හේතු­වෙන් මීග­හ­කි­වුල ප්‍රාදේ­ශීය ලේකම් කොට්ඨා­ශ­යට අයත් තල්දෙන, මාලිගා­තැන්න, කුකු­රු­ම­හ­න්තැන්න හා ඒ අවට ගම්මාන රැසක ජන­තා­වට එගොඩ මෙගොඩ යන්නට සිදුව ඇත්තේ බදුලු ඔයේ ඉණ­ව­ටක් ජලයේ ගිලෙ­මිණි. එසේ හෙයින් බදුලු ඔයේ තොටු­පළ හරහා පාල­මක් ඉඳි­කර දීමට කට­යුතු කරන මෙන් ප්‍රදේ­ශ­වා­සීහු බල­ධා­රී­න්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

මීග­හ­කි­වුල සමූහ, එන්. නව­රත්න

 

Comments