රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle,​ Loans,​ ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය 2199/​- සිට ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 6 ක් දක්වා. ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළද පොළ වටිනාකමින් 90% දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහා 1399/​- අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා) පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව වෙළඳ පොළේ අඩුම මිලට. වාහන සොයාදීමද සිදු කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා Leasing Hotline - 0777970049
096223

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

අලුත්ම අලුත් (2019/​06) (Vitz) විට්ස්,​ වර්ණය වයින් රෙඩ්,​ F,​ සේෆ්ටි පැකේජය. එඩිෂන් 3,​ එල්ඊඩී ලයිට්ස්,​ ෆොග් ලයිට්ස්,​ ලීසින් පිළියෙල කර දිය හැක. දුරකථන අංක 0777278763,​ 0777277934.
098409

සුසුකි කාර් රථ විකිණීම

වැගන් ආර් ස්ටින්ග්රේ 2015 CAH-6xxx පුෂ් ස්ටාට්,​ ෆුල් ඔප්ෂන්,​ පර්ල් වයිට්,​ පළමු හිමිකරු,​ කි. මීටර් 73000 - AMW මගින් පමනක් නඩත්තු කරණ ලද,​ මින්ට් තත්ත්වයේ. කැලණිය - 0773168574.
097349

වෑන් රථ විකිණීම

ටොයෝටා KDH 221 හයිරූෆ් 2014 P නම්බර්/​ නිසාන් කැරවැන් 2015 හයිරූෆ් NV 350 වෑන් රථ 2 විකිණීමට ඇත. පළමු අයිතිකරු. 0773938600
098673

Dolphin LH 113 වෑන් රථය විකිණීමට ඇත. Auto ගියර් Dual A/​C Power mirror Shutter Center Lock 250 - අනර්ඝ තත්ත්වයේ පවතී. අමතන්න. 0777358125.
097410

Comments