ඉන්දීය මහ කොම­සා­රිස් තරං­ජිත් සින් සන්දු මහතා මල්වතු මහා­නා­යක හිමි­පා­ණන් බැහැ දකී | සිළුමිණ

ඉන්දීය මහ කොම­සා­රිස් තරං­ජිත් සින් සන්දු මහතා මල්වතු මහා­නා­යක හිමි­පා­ණන් බැහැ දකී

පේරා­දෙ­ණිය විශ්ව විද්‍යා­ලයේ පර්යේ­ෂණ සමු­ළු­වට සහ­භාගි වූ ඉන්දීය මහ කොම­සා­රිස් තරං­ජිත් සින් සන්දු මහතා මහ­නු­ව­රට ගොස් දළඳා සමිඳුන් වැද පුදා සියම් මහ නිකායේ මල්වතු මහා­නා­යක  තිබ්බ­ටු­වාවේ ශ්‍රී සුමං­ගල මහා­නා­යක හිමි­පා­ණන් වහන්සේ බැහැ දැක සාකච්ඡා කළ අතර මහ කොම­සා­රි­ස්ව­රයා මහ නාහි­මි­යන්ට අට පිරි­කර පූජා කළ අව­ස්ථාව.

Comments