පාස්කු ප්‍රහා­රයේ අව­සන් වාර්තාව පාර්ලි­මේ­න්තු­වට | සිළුමිණ

පාස්කු ප්‍රහා­රයේ අව­සන් වාර්තාව පාර්ලි­මේ­න්තු­වට

 

පාස්කු ප්‍රහා­රය ගැන සොයා බැලී­මට කථා­නා­යක කරූ ජය­සූ­රිය මහතා විසින් පත්කළ පාර්ලි­මේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ අව­සන් වාර්තාව මේ මස 23 හෝ 24 දින පාර්ලි­මේ­න්තු­වට ඉදි­රි­පත් කරන බව විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ සභා­ප­ති­ව­රයා ලෙස කට­යුතු කළ නියෝජ්‍ය කථා­නා­යක ආනන්ද කුමා­ර­සිරි මහතා පව­සයි.

 

පසු­ගිය මැයි 22 වැනිදා පත්කළ විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ සාක්ෂි සට­හන් කර­ගැ­නීම මැයි 29 වැනිදා ආරම්භ කෙරිණි. එහිදී හැට­දෙ­නෙ­කු­ගෙන් පමණ ප්‍රශ්න කර සාක්ෂි සට­හන් කර­ගෙන ඇති බව කී නියෝජ්‍ය කථා­නා­ය­ක­ව­රයා අව­සන් වාර්තාවේ කට­යුතු ලබන 17 වැනිදා අව­සන් කරන බවද පැවැ­සීය.

Comments