බයි­සි­කල් යන්ත්‍ර පැද ආදා­යම් ලබන ගෝත­මා­ලාවේ මිනිස්සු | සිළුමිණ

බයි­සි­කල් යන්ත්‍ර පැද ආදා­යම් ලබන ගෝත­මා­ලාවේ මිනිස්සු

යි­සි­ක­ලය යනු මිනිසා විසින් සොයා ගන්නා ලද ඉතාම ප්‍රයෝ­ජ­න­වත් මෙන්ම සෞඛ්‍ය­ටද ඉතා හිත­කර නිර්මා­ණ­යකි. මේ නිර්මා­ණය වඩ­ව­ඩාත් නිර්මා­ණ­ශීලී ලෙස යොදා ගනි­මින් තම කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගන්නා පුව­තක් ගෝත­මා­ලා­වෙන් වාර්තා වේ.

ගෝත­මා­ලාව යනු මධ්‍යම ඇම­රි­කාවේ පිහිටා ඇති ධන­වත් නොවන රටකි. එරට ජන­තා­ව­ගෙන් බහු­ත­ර­ය­කට තව­මත් විදුලි බලය හෝ නැත. එබැ­වින් තම නිෂ්පා­දන කර්මාන්ත සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවි­තය ඔවුන්ට සිහි­න­යක් වී තිබේ. එහෙත් එම සිහි­ලය වඩා සර­ලව සහ සුන්ද­රව දැකී­මට හැකි­යාව ලැබූ මිනි­සුන් නිසා මේ වන විට ගෝත­මා­ලාව ලෝක ප්‍රසිද්ධ වී තිබේ. ඒ බයි­සි­කල් යන්ත්‍ර සූත්‍ර බවට පත් කිරීම හේතු­වෙනි.

බයි­සි­ක­ලය හෙවත් පාද බලය යොදා රෝද කර­කැ­වී­මෙන් බල­ශ­ක්තිය උත්පා­ද­නය කර­ගෙන ඒ ඔස්සේ කර්මාන්ත සිදු­ක­රන මිනි­සුන් ගෝත­මා­ලාවේ සුල­බය. ඔවුන් ඒ ඔස්සේ නිප­දවා ඇති යන්ත්‍ර ප්‍රමා­ණය අති විශා­ලය. උදා­හ­රණ ලෙස එරට දේශීය ශාක භාවි­ත­යෙන් ෂැම්පෝ සහ සබන් වර්ග නිෂ්පා­ද­නය කරන යන්ත්‍ර, සාමාන්‍ය ගෘහස්ථ බ්ලෙන්ඩර් ක්‍රියා­ත්මක කිරීම, වතුර පොම්ප කර ගැනීම, කොපි ඇට කුඩු කිරීම යනාදී මෙකී නොකී යන්ත්‍ර රාශි­යක් ගෝත­මා­ලාවේ මිනි­සුන් බය­සි­කල් ආධා­ර­යෙන් නිර්මා­ණය කර තිබේ.

මෙහි වඩාත් ආක­ර්ෂ­ණී­යම පුවත් වන්නේ මේ යන්ත්‍ර සඳහා විදේ­ශ­ය­න්ගෙන්ද ඇණැ­වුම් ලැබෙ­මින් පැව­තී­මයි. මේ යන්ත්‍ර විදුලි බලය නැති ප්‍රදේ­ශ­වල භාවි­ත­යට ඉතා සුදුසු වන අතර එම යන්ත්‍ර භාවි­ත­යෙන් පරි­සර හානි­යක් සිදු­ව­න්නේද නැත. මේ යන්ත්‍ර භාවි­තය මිනිස් සිරු­ර­ටද ඉතා යහ­පත් වන්නේ බයි­සි­කල් පැදීම මගින් කැලරි දහ­නය වන බැවිනි. වැඩ කාර්ය­ක්ෂම වීමට අම­ත­රව ගණන් බලා ඇත්තේ මිනිස් ශ්‍රම­යෙන් ලබා ගන්නා නිෂ්පා­ද­න­යට වඩා සිය­යට 20ක් වැඩි නිෂ්පා­ද­න­යක් බයි­සි­කල් යන්ත්‍ර යෙදී­මෙන් ලබා ගත හැකි බවයි. එමෙන්ම මේ සඳහා විදුලි බිල වැනි අම­තර වැය ද නොවීම ලාබ වැඩි වීමට හේතු වේ. භාවි­ත­යද දීර්ඝ කාලී­නය.

Comments