ලංකා සූප­වේ­දීන්ගේ සංස­ද‍ෙයන් ආහාර ප්‍රද­ර්ශ­න තර­ගා­ව­ලියක් | සිළුමිණ

ලංකා සූප­වේ­දීන්ගේ සංස­ද‍ෙයන් ආහාර ප්‍රද­ර්ශ­න තර­ගා­ව­ලියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කා­රක ක්ෂේත්‍රයේ සූප­වේ­දීන්ගේ ඉවුම්-පිහුම් දස්කම් විදහා පාන වේදි­කා­වක් බඳු Culinary Art Food Expo 2019 තර­ගා­ව­ලිය සහ ප්‍රද­ර්ශ­නය 19වැනි වර­ටත් මේ මස 21, 22 සහ 23 යන දින­වල BMICH හිදී පැවැත්වේ. මේ සුවි­ශේෂී තර­ගා­ව­ලිය සඳහා කණ්ඩා­යම් රැසක් සහ­භා­ගි­වී­මට නිය­මිත අතර, ඔවුන් ආහාර කලාවේ නිර්මා­ණ­ශී­ලී­ත්වය, හැඩය සහ රසය මෙහි දී විද­හා­පානු ඇත.

Culinary Art Food Expo 2019 යනු දකුණු ආසි­යාවේ විශා­ල­තම ආහාර සහ සත්කා­රක ප්‍රද­ර්ශ­නය හා ඉවුම්-පිහුම් තර­ගා­ව­ලිය ද වේ. ලෝක සූප­වේ­දීන්ගේ සමාජ සංග­මය, CDC Events & Travels වෘත්තීය ප්‍රද­ර්ශන සංවි­ධාන ආය­ත­නය සමඟ එක්ව ලංකා සූප­වේ­දීන්ගේ සංස­න්දය විසින් මේ ප්‍රද­ර්ශ­නය සහ තර­ගා­ව­ලිය සංවි­ධාන කෙරේ. ලොව පුරා ප්‍රද­ර්ශ­න­ක­රු­වන් හට පරි­පූර්ණ වෙළෙඳ පද­න­මක් වන මෙය, ඔවුන්ගේ නව්‍ය නිෂ්පා­දන, සේවා සහ තාක්ෂ­ණික ක්‍රම­වේද ගැනු­ම්ක­රු­වන් දහස් ගණ­න­කට හඳුන්වා දීම සඳහා හිමි­වන කදිම අව­ස්ථා­වකි. ඒ අනුව, ප්‍රද­ර්ශ­න­ක­රු­ව­න්ටත්, අනු­ග්‍රා­හක භව­තු­න්ටත් වැඩි ව්‍යාපා­රික අවස්ථා ප්‍රමා­ණ­යක් හිමි කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන ශක්ති­මත් ජාල­යක් ගොඩ­නඟා ගැනී­මට ද මෙම­ගින් අව­ස්ථාව උදා වේ.

Comments