සංචා­රක ව්‍යාපා­ර­යට අභි­යෝ­ගා­ත්මක කාල­යක ආදා­යම් අඩුවීම් අවම කර ගෙන හිල්ටන් අසීරු තත්ත්ව දරාගනී | සිළුමිණ

සංචා­රක ව්‍යාපා­ර­යට අභි­යෝ­ගා­ත්මක කාල­යක ආදා­යම් අඩුවීම් අවම කර ගෙන හිල්ටන් අසීරු තත්ත්ව දරාගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචා­රක කර්මා­න්ත­යට දැඩි අභි­යෝග එල්ල වුණු 2018 වසරේ කොළඹ හිල්ටන් හෝට­ලය මෙම අය­හ­පත් වෙළෙ­ඳ­පොළ තත්ත්ව දැඩි ලෙස දරා­ගෙන ඊට ශක්ති­මත්ව මුහුණ දුන් බව හොටෙල් ඩිව­ලො­පර්ස් ලංකා පී එල් සී ආය­ත­නයේ සභා­පති ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රසාද් කුරේ මහතා සඳ­හන් කරයි.

2018 දෙසැ­ම්බර් 31 වැනි දායින් අව­සන් වූ මූල්‍ය වර්ෂය තුළ මෙරට සංචා­රක කර්මා­න්තය විවිධ පසු­බෑම් ගණ­නා­ව­කට මුහුණ දුන් කාල­ප­රි­ච්ඡේ­ද­යක් බවත් විශේ­ෂ­යෙන් එම වසරේ රටේ ඇතිවූ දේශ­පා­ල­නික අස්ථා­වර තත්ත්වය තුළ විශාල අවි­නි­ශ්චිත භාව­යක් නිර්මා­ණය වූ බවත් සභා­ප­ති­ව­රයා සඳ­හන් කර ඇත්තේ පසු­ගි­යදා නිකුත් වූ මෙම සමා­ගම් වාර්ෂික වාර්තා­වෙනි.

කොළඹ හිල්ටන් හෝට­ලය 2018 වසරේ දී තම සමස්ත පිරි වැටුම ලෙස රුපි­යල් බිලි­යන 2.9 උප­යා­ගෙන ඇති අතර එය පෙර වස­රට සාපේ­ක්ෂව රුපි­යල් බිලි­යන දශම එකක අඩු­වී­මකි.

2017 වස­රේදී සමා­ගම බදු පෙර ලාභය රුපි­යල් බිලි­යන 258 ක්ද 2018 වසරේ රුපි­යල් බිලි­යන 126.4ක පාඩු­වක් විඳ ඇත.

කාම­ර­ව­ලින් ඉපැයූ ආදා­යම රුපි­යල් බිලි­යන 1.2 ක් වන අතර 2017 වස­රේදී එම ආදා­යම රුපි­යල් බිලි­යන 1.3 කි. කාමර අලෙ­විය සිය­යට 57 සිට සිය­යට 48 දක්වා අඩු වී ඇතත් ආහා­ර­පාන අලෙ­වි­යෙන් ලද ආදා­යම නොවෙ­නස්ව රුපි­යල් බිලි­යන 1.6 ක රඳවා ගැනී­මට හෝට­ලය සමත්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා­වට වැඩි­යෙන්ම සංචා­රක ආක­ර්ෂ­ණ­යක් පව­තින වසරේ අව­සන් කාර්තුවේ වාර්තා­ගත අමු­ත්තන් ප්‍රමා­ණය පිළි­ගැ­නී­මට හෝට­ලය සූදා­නම්ව සිටිය ද 2018 වසරේ දේශ­පා­ල­නික වශ­යෙන් ඇති වූ කැල­ඹිලි සහ­ගත ස්වභා­වය හේතු­වෙන් හා කොළඔ නග­රයේ හෝටල් ආස­න්නයේ පැවති මහ­ජන විරෝ­ධතා ආදිය නිසා එම අවස්ථා අහිමි වූ බවද සභා­ප­ති­ව­රයා පව­සයි.

එසේ වුව ද ආය­ත­නයේ යහ­පත් ප්‍රති­පත්ති, කාර්ය මණ්ඩ­ලයේ කැප­වීම්, අභි­යෝග ශක්ති­මත්ව දරා ගැනී­මට හැකි වූ බවත් ඔවුන්ගේ කැප­වීම හේතු­වෙන් ක්ෂේත්‍රයේ තර­ඟ­කා­රීව රැඳී­මට සහ ආදා­යම් මට්ටම අඩු­වීම සුළු පරා­ස­යක් තුළ රඳවා ගැනී­ම­ටත් හැකිවූ බවද සභා­පති කුරේ මහතා පෙන්වා දී ඇත.

එසේම පසු­ගිය අප්‍රේල් 21 වැනිදා පාස්කු ප්‍රහා­ර­යෙන් පසුව හෝට­ලය විසින් යොදා ඇති දැඩි රැක­වල් සහ ආර­ක්ෂක උප­ක්‍රම මේ වන විට තම ගනු­දෙ­නු­ක­රු­වන්ගේ හා හෝට­ල­යට එන අමු­ත්තන්ගේ විශ්වා­සය තහ­වුරු කර­ගැ­නී­මට හේතු වී ඇති බවද හොටෙල් ඩිව­ලො­පර්ස් ලංකා පී එල් සී ආය­ත­නයේ සභා­පති ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රසාද් කුරේ මහතා තම වාර්තාවේ පෙන්වා දී තිබේ.

 

Comments