සමා­ජීය වග­කීම් සහිත ආසි­යාවේ හොඳම සමාගම හේමාස් | සිළුමිණ

සමා­ජීය වග­කීම් සහිත ආසි­යාවේ හොඳම සමාගම හේමාස්

හේමාස් හෝල්ඩින්ග්ස් ආසි­යාවේ වසරේ විශි­ෂ්ට­තම සමාජ සත්කා­රක වග­කීම් සහිත ආය­ත­නය ලෙස පසු­ගිය දා සම්මා­න­යෙන් පිදුම් ලැබීය. තායි­ල­න්තයේ බැංකොක් හි පැවැති, ආසි­යානු ආය­ත­නික විශි­ෂ්ටතා සහ තිර­සාර සම්මාන 2019, දී තර­ඟ­කාරී සමා­ගම් ආසි­යානු සමා­ගම් 325 ක් අභි­බ­ව­මින් ඔවුන් මෙම සම්මා­නය හිමි­කර ගැනී­මට සම­ත්විය.

සදා­චා­රා­ත්මක ගම­න්ම­ගක් ඔස්සේ තිර­සා­රා­ත්මක හා වග­කි­ව­යුතු ව්‍යාපා­ර­යක් ලෙස තම දේශය හා ජන­යාගේ යහ­පත සඳහා වූ ඔවුන්ගේ ප්‍රය­ත්නය වෙනු­වෙන් හේමාස් වෙත මෙම සම්මා­නය පිරි­න­මන ලදී.

තම ව්‍යාපා­රික කට­යු­තු­ව­ලින් ඔබ්බට ගොස් ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ හවුල්ව දිව­යින පුරා තිර­සාර ප්‍රජා­වන් ප්‍රව­ර්ධ­නය කිරීම උදෙසා හේමාස් විසින් ඉටු කරනු ලබන දෘශ්‍ය­මාන භූමි­කාව මෙම ජය­ග්‍ර­හ­ණය සඳහා ප්‍රධාන සාධ­කය විය.

හේමාස් විසින් රාජ්‍ය අනු­ග්‍ර­හය සහි­තව ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් ළමා­විය සංව­ර්ධ­නය අර­මුණු කර ගනි­මින් දියත් කර ඇති ”පිය­වර” ව්‍යාපෘ­ති­යද, නොබෝ දින­කින් මහ­ජ­න­තාව අතට පත්වන ශ්‍රී ලංකාවේ අබා­ධිත දරු­වන් සඳහා වූ ප්‍රථම ජාතික විශි­ෂ්ඨතා මධ්‍ය­ස්ථා­නය වන ”ආයති” මුල­පි­රී­මද රාජ්‍ය - පෞද්ග­ලික හවු­ල්කා­රි­ත්වය සඳහා වූ හොඳම නිද­ර්ශ­න­යන් වේ.

ආසි­යා­වෙන් සමා­ගම් 325 කට අධික සංඛ්‍යා­වක් මෙම සම්මා­නය සඳහා ඉල්ලූම් කර ඇති අතර ඉන් තෝරා­ගත් සමා­ගම් 159ක් අත­රින් විශාල බහු­ජා­තික සමා­ගම් 59ක් අව­සන් වට­යට තේරී පත්විය. ගෞර­ව­නීය ජූරි සභික මණ්ඩ­ල­යක් විසින් මාස හයක් පුරා දැඩි ඇග­යීම් ක්‍රියා­ව­ලි­ය­කට යොමු කර­මින් මෙහි ජය­ග්‍රා­හ­ක­යන් තෝරා ගෙන ඇත.

MORS පර්යේ­ෂණ හා සංව­ර්ධන ආය­ත­නය විසින් සංවි­ධා­නය කරන ”ආසි­යානු ආය­ත­නික විශි­ෂ්ටතා සහ තිර­සාර සම්මා­න­යන්” සඳහා ආසි­යාවේ සාර්ථක සමා­ගම් හා පුද්ග­ල­යන් නාය­ක­ත්වය හා ආය­ත­නික සමාජ වග­කීම් යන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර දෙකක් යටතේ තෝරා ගනු ලබයි. විවිධ ව්‍යාපා­රික ආය­ත­න­යන් සමඟ අද­හස් හුව­මාරු කර ගනි­මින් හා ඒ පිලි­බඳ ගවේ­ෂ­ණය කර­මින් ආසි­යාවේ ව්‍යාපා­රික අභි­ලා­ෂ­යන් සහ ව්‍යාපා­රික සාර්ථ­ක­ත්ව­යන් ජාත්‍ය­න්තර වේදි­කා­වට ගෙන ඒමට මෙම සම්මා­නය මහඟු අව­ස්ථා­වක් වෙයි.

Comments