වසර 40කට පසු ඇම­රි­කා­වෙන් නව දුම්රිය එන්ජින් | සිළුමිණ

වසර 40කට පසු ඇම­රි­කා­වෙන් නව දුම්රිය එන්ජින්

 

ඩ­රට දුම්රිය සේවාව නංවා ලීමේ තවත් පිය­ව­රක් වශ­යෙන් ඇම­රි­කා­වෙන් නව දුම්රිය එන්ජින් 12ක් ආන­ය­න­යට කට­යුතු කර ඇතැයි දුම්රිය සාමා­න්‍යා­ධි­කාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා සිළු­මි­ණට කීය. බ්‍රසී­ල­යෙන් ලබා­ගන්නා ණය ආධාර මත මේ දුම්රිය එන්ජින් ආන­ය­න­යට කට­යුතු කර ඇතැයි කී ඒ මහතා එම එන්ජින් උඩ­රට මාර්ගයේ ධාව­න­යට යෙද­වි­මට හැකි අයු­රින් නිෂ්පා­ද­නය කරනු ලබන බවද කීය.

ද්විත්ව රියැ­දුරු කුටි සහිත මේ නව දුම්රිය එන්ජින් දිගින් අඩු එහෙත් අශ්ව­බ­ලය වැඩි අයු­රින් නිප­ද­වී­වට ඇම­රි­කානු තාක්ෂ­ණය උප­යෝගි කර­ගැ­නී­මට නිෂ්පා­ද­ක­යන් කට­යුතු යොදා ඇතැ­යිද බ්‍රසී­ල­යෙන් ලබා­ගන්නා ණය ආධාර මත මේ දුම්රිය එන්ජින් ආන­ය­නය කරන හෙයින් බ්‍රසී­ලයේ ස්ථාපිත ඇම­රිකා‍නු සමා­ග­මක් විසින් එම එන්ජින් නිප­ද­වී­මට කට­යුතු යොදන බවද ඒ මහතා කීය. 1954 වස­රේදී මෙර­ටට ආන­ය­නය කරන ලද එම්-2 එන්ජින් වසර 65ක් තිස්සේ තව­මත් ඉතා හොඳින් ධාව­නය කරන බව පෙන්වා දුන් සාමා­න්‍යා­ධි­කා­රි­ව­රයා දීර්ඝ කාල­යක් භාවිත කළ හැකි ඇම­රි­කානු දුම්රිය එන්ජින් මෙරට භාවි­ත­යට ආන­ය­නය කෙරෙන්නේ 1979 වසරේ එම්-4 දුම්රිය එන්ජින් කැන­ඩා­වෙන් ආන­ය­නය කිරී­මෙන් වසර 40කට පසුව බවද කීය.

Comments