සිළුමිණ ලග්න පලාපල‍ ( ඔක්: 20 සිට ඔක්: 26 තෙක්) | සිළුමිණ

සිළුමිණ ලග්න පලාපල‍ ( ඔක්: 20 සිට ඔක්: 26 තෙක්)

මේෂ

 සතුරු කර­දර බාධා

ලග්නා­ධි­පති කුජ හයේ ද, බුධ, රවි, සිකුරු 7 ද, ගුරු 8 ද ශනි, කේතු 9 ද, සඳු, රාහු 3 ද ගමන් කරයි. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කීමේ දී සතුරු කර­දර බාධා වරින් වර මතු වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දී බලා­පො­රොත්තු කිහි­ප­යක් වෙනස් වේ. අන්‍ය­යන් සමඟ ආශ්‍රය කිරීමේ දී සැල­කි­ලි­මත් වන්න. තමා නොගැ­ළ­පෙන අය සමඟ කට­යුතු කිරී­මෙන් වළ­කින්න. ආර්ථික වශ­යෙන් අය­හ­පත් නොවුව ද ඔබ බලා­පො­රොත්තු වන තර­මට සාර්ථක නොවේ. විය­දම් ඉහළ යයි. ගෙද­ර­දොර කට­යු­තු­වල දී ඉව­සී­මෙන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දී තර­මක් අව­ධා­න­යෙන් සිටීම අව­ශ්‍යයි. අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සා­හය තුළ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. නිදි­වැ­රීම සුදුසු නැත. වෛරස් රෝග, බෝවන රෝග, උෂ්ණා­ධික රෝග බලපෑ හැකිය.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

වෘෂභ

 ගෙද­ර­දොර කට­යුතුකල්ප­නා­වෙන්

ලග්නා­ධි­පති සිකුරු රවි, බුධ 6 ද, ගුරු 7, ශනි, කේතු 8 ද, සඳු, රාහු 2 ද ගෝච­රය වේ. එම ග්‍රහ ගෝච­රය සැල­කීමේ දී වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී යම් යම් බාධා අව­හි­රතා ගැට­ලු­කාරී තත්ත්ව­යන් මධ්‍යයේ තමාගේ කට­යු­තු­වල යෙදිය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා ව්‍යාකූ­ලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ආර්ථික සහ මූල්‍ය­මය වශ­යෙන් තැන්පත් ධන­යට හානි වීම්ව­ලට ඉඩ පවතී. මිල මුදල් සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී ප්‍රවේ­සම් විය යුතුයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී ඉතාම බුද්ධි­මත්ව ද විම­සි­ලි­ම­ත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු ගැන අව­ධා­නය යොමු කිරීම අව­ශ්‍යයි. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂ­ය­යන් කෙරෙහි අව­ධා­නය යොමු කළ යුතුයි. තමාගේ සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේ­සම් වන්න. ලේ දූෂ්‍යා­බාධ, උෂ්ණා­ධික රෝග, ස්නායු දුර්ව­ලතා ඇති කළ හැකිය.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකු­රාදා

මිථුන

 ඉගෙන ගන්නා අයට ශුභයි

ලග්නා­ධි­පති බුධ, සිකුරු, රවි පූර්ව පුණ්‍ය­ස්ථා­නයේ ද, රාහු, සඳු ලග්නයේ ද, ශනි, කේතු 7, ගුරු 6 ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කීමේ දී වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­ව­ලදී යම් යම් අව­හි­රතා ඉස්මතු වුවත් සිය උත්සා­හ­යෙන් සහ කැප­වී­මෙන් කිසි­යම් සාර්ථක ප්‍රති­ඵ­ල­යක් උදා වනු ඇත. සමා­ජීය කට­යු­තු­වල දී උසස් තත්ත්ව­යක් ද උදා වේ. මිල මුදල් ලැබීම අතින් ශුභයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට තර­මක් වාසි ගෙන දේ. ගෙද­ර­දොර කට­යු­තු­වල දී ද යුග­දි­විය සම්බ­න්ධ­යෙන් සාමාන්‍ය අන්ද­මට කට­යුතු සිද්ධ කර­ගත හැකිය. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල සාර්ථක ප්‍රති­ඵ­ල­යක් උදා කර­ගනී. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට දියු­ණු­වක් උදා කර­ගත හැකිය. අලුත් විෂ­ය­යන් ඉගෙ­නී­මට අව­ස්ථාව සැලසේ.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- බදාදා

කටක

විය­දම් අධි­කයි

ලග්නා­ධි­පති සඳු, රාහු 12 ද, ශනි, කේතු 6 ද, රවි, බුධ, සිකුරු 4 ද ගුරු 5 ද ගෝච­රය වේ. එම ග්‍රහ ගෝච­රය සැල­කීමේ දී වෘත්තීය සහ රැකියා සම්බන්ධ කට­යුතු කර­ගෙන යෑමේ දී තර­මක් ඉව­සී­මෙන් ද විම­සි­ලි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා ව්‍යාකූ­ලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. උසස් නිල­ධා­රීන් සමඟ කට­යුතු කිරිමේ දී සැල­කි­ලි­මත් වන්න. මිල මුදල් ලැබීම අතින් සාමාන්‍ය වේ. විය­දම් පක්ෂය පාල­නය කර ගැනීම අසී­රුයි. ණය­තු­රු­ස්වී­මට ඉඩ පව­තින නිසා තර­මක් කල්ප­නා­කාරී වන්න. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු සහ යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී ඉව­සීම මෙන්ම බුද්ධි­මත්ව ක්‍රියා කිරීම අව­ශ්‍යයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා කාල­යත්, ධන­යත්, ශ්‍රම­යත් වැය වේ. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සා­හය තුළ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- ක්‍රීම් පාට, අංකය- 02, දිනය- සඳුදා

සිංහ

රැකි­යාවේ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල

ලග්නා­ධි­පති රවි, බුධ, සිකුරු 3 වැන්නේය. ගුරු 4 ද, කුජ දෙවැන්නේ ද ශනි, කේතු 5 ද, රාහු, සඳු 11 ද, ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය සැල­කීමේ දී යම් යම් බාධා අව­හි­රතා ඇතත් සිය උත්සා­හය සහ කැප­වී­මෙන් තමාගේ කට­යුතු සාර්ථක කර­ගත හැකිය. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දී කිසි­යම් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. වෙළෙඳ ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. වාසි ලබයි. ආර්ථික වශ­යෙන් අය­හ­පත් නොවේ. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී තර­මක් ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු සම්බ­න්ධ­යෙන් අව­ධා­න­යෙන් සිටීම අව­ශ්‍යයි. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට පර්යේ­ෂණ කට­යුතු කර­ගත හැකිය. දියු­ණු­වක් ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේ­සම් වන්න. උෂ්ණා­ධික, උද­ර­ශ්‍රිත රෝග බල­පායි.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 01, දිනය- ඉරිදා

කන්‍යා

මිල මුදල් ලැබීම අතින් යහ­පත්

ලග්නා­ධි­ප­ති­බුධ, සිකුරු, රවි දෙවැ­න්නේය. ශනි, කේතු 4, රාහු, සඳු 10 ද, අඟ­හරු ලග්නයේ ද වේ. එම ග්‍රහ ගෝච­රය සැල­කීමේ දී අන්‍ය­යන්ගේ ආධා­රය උප­කාර ලැබී­මෙන් තමාගේ කට­යුතු එක්තරා ප්‍රමා­ණ­ය­කට සාර්ථක කර­ගනී. මිල මුදල් ලැබීම අතින් ඉතා යහ­පත්ය. සිය උත්සා­හය තුළ වෙළෙඳ ව්‍යාපා­ර­ව­ලින් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යුතු යහ­පත්ය. සම­ඟිය සාමය සුර­ක්ෂිත වේ. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දියු­ණූව ලබයි. කෙටි ගම­න්බි­මන් බහුල වේ. ඉගෙ­නී­ම්වල යෙදී සිටින අයට අලූත් විෂ­ය­යන් ඉගෙ­නී­මට ඉඩ ලැබේ. රුධිර පීඩ­නය, උෂ්ණ රෝග, පපුව සම්බන්ධ රෝගා­දි­යෙන් ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- බදාදා

තුලා

ශුභ අශුභ මිශ්‍ර සති­යක්

ලග්නා­ධි­පති සිකුරු, බුධ, රවි ලග්න­යේය. කුජ 12 ද, ගුරු 2 ද ශනි, කේතු 3, රාහු, සඳු 9 ද ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය සැල­කීමේ දී ශුභ අශුභ මිශ්‍ර කාල­යක් පෙන්වයි. වෘත්තීය සහ රැකී­රක්ෂා ක්ෂේත්‍රයේ දී අන්‍ය­යන්ගේ සහ­යෝ­ගය ඔබ බලා­පො­රොත්තු වන තර­මට උදා නොවේ. යම් යම් බාධා අව­හි­රතා මෙන්ම හුදෙ­කලා බවක් ද පෙන්වයි. ආර්ථික සහ මූල්‍ය­මය අංශය යහ­පත්ය. දියු­ණු­වක්, අභි­වෘ­ද්ධි­යක් ලබයි. විවිධ ක්ෂේත්‍ර­යන්ට යොමු වීමෙන් වාසි සහ­ගත තත්ත්ව­යක් උදා වේ. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යුතු සාමාන්‍ය ආකා­ර­යට සිදු වනු ඇත. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දියු­ණුව, අභි­වෘ­ද්ධිය ද ඇති කරයි. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙ දී සිටින අයට සිය උත්සා­හය සහ කැප­වීම තුළ දියු­ණු­වක් ලබා ගත හැකිය.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකු­රාදා

වෘශ්චික

දරු­වන්ගේ වැඩට කාල­යත් ධන­යත්

ලග්නා­ධි­පති කුජ අය­ස්ථා­න­යේය. බ්‍රහ­ස්පති ලග්න­යේය. ශනි, කේතු 2 ද, සඳු, රාහු 8 ද ගෝච­රය වේ. ලග්න­යෙන් දෙවැන්නේ රවි, බුධ, සිකුරු සිටී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කී­මේදී තමගේ කට­යුතු කර­ගෙන යෑමේ දී බාධා ප්‍රමා­දතා, ගැට­ලු­කාරී තත්ත්ව ඉස්මතු වීමේ ඉඩක් පව­තින නිසා උත්සා­හ­යෙන් ද කැප­වී­මෙන් ද යුතුව ක්‍රියා කළ යුතුයි. වෘත්තීය සහ ව්‍යාපා­රික ක්ෂේත්‍ර­ය­න්වල දී ද එසේ­මයි. ආර්ථික වශ­යෙන් අය­හ­පත් නොවේ. ස්වකීය උත්සා­හය සහ කැප­වීම තුළ ආර්ථික දියු­ණුව ලබයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී ද තර­මක් ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු කෙරෙහි කාල­යත්, ධන­යත්, ශ්‍රම­යත් වැය වේ. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට පර්යේ­ෂණ කට­යු­තු­වල නියුක්ත වීමට ඉඩ සැලසේ.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

ධනු

ආදා­යම් අතින් ශුභ­දා­ය­කයි

ලග්නා­ධි­පති ගුරු 12 ද, ශනි, කේතු ලග්නයේ ද, සඳු, රාහු 7 ද, කුජ 10 ද, රවි, බුධ, සිකුරු අය­ස්ථා­නයේ ද ගමන් කරයි. එම ග්‍රහ ගෝච­රය සැල­කීමේ දී සුළු බාධා සහ ප්‍රමා­දතා ඉස්මතු වුවත් විටෙක අලං­කා­ර­යට, ප්‍රසි­ද්ධි­යට කට­යුතු කිරී­මට ඉඩ සැලසේ. වෘත්තීය සහ රැකියා කට­යු­තු­ව­ලදී සිය උත්සා­හය තුළ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. ආදා­යම් අතින් ශුභ­දා­යක වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාප­ර­වල යෙදී සිටින අයට කිසි­යම් වාසි සහ­ගත තත්ත්ව­යක් උදා වේ. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී තර­මක් කල්ප­නා­කා­රීව ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු සම්බ­න්ධ­යෙන් අව­ධා­ර­ණය යොමු කරන්න. අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල යෙදී සිටින අයට යහ­පත්ය.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

මකර

 ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට යහ­පත්

ලග්නා­ධි­පති ශනි, කේතු 12 ද, ගුරු 11 ද, රාහු, සඳු 8 ද, කුජ 9 ද, රවි, බුධ, සිකුරු 10 ද ගම­න්ගනී. එම ග්‍රහ පිහි­ටීම් ගැන සැල­කීමේ දී ආර්ථික සහ මූල්‍ය­මය වශ­යෙන් ශුභයි. විවිධ අංශ­යන්ට යොමු වීමෙන් ආර්ථික වාසි ලබා­ගත හැකිය. වෙළෙඳ ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට යහ­පත්ය. ලාභ ප්‍රයෝ­ජන ලබා­ගනී. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­ව­ලදී අන්‍ය­යන්ගේ සහ­යෝ­ගය ලැබීම තුළ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලබයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යුතු යහ­පත් වේ. සම­ඟිය සාම­යට බාධා එල්ල නොවේ. දරු­වන්ගේ අභි­වෘ­ද්ධිය, දියු­ණුව ලබයි. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට ශුභ­දා­යක වේ. අලුත් විෂය අධ්‍ය­ය­න­යට අව­ස්ථාව සැලසේ.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 08, දිනය- සෙන­සු­රාදා

කුම්භ

විය­දම් ඉහළ යයි

ලග්නා­ධි­පති ශනි, කේතු අය­ස්ථා­නයේ ද, ගුරු 10 ද, රවි, බුධ, සිකුරු භාග්‍ය­ස්ථ­නයේ ද ගෝච­රය වේ. එම පිහි­ටීම තුළ තමාගේ කට­යුතු කර­ගෙන යෑමේ දී බාධා හා අව­හි­රතා ඉස්මතු වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දී තර­මක් කල්ප­නා­කාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා ව්‍යාකූ­ලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ආර්ථික සහ මූල්‍ය­මය වශ­යෙන් සාමා­න්‍යයි. ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් ඉහළ යයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී වෙහෙ­ස­කාරී ගති මතු වේ. ඉව­සී­මෙන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා වඩාත් වෙහෙ­සී­මට ඉඩ පවතී. අධ්‍යා­පන අංශ­වල නියුක්ත අයට සිය උත්සා­හය තුළ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. උෂ්ණා­ධික රෝග, සෙම් පීඩා­ව­ලින් ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 08, දිනය- සෙන­සු­රාදා

මීන

මුදල් ඉතිරි කර­ගැ­නීම අප­හ­සුයි

ලග්නා­ධි­පති ගුරු භාග්‍ය­ස්ථා­නයේ ය. කුජ 7, රවි, බුධ, සිකුරු 8 ද, රාහු, සඳු 4 ද, ශනි, කේතු 10 ද ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන බැලීමේ දී මේ කාල සීමාව තුළ තමාගේ කට­යුතු කර­ගෙන යෑමේ දී විටින් විට බාධා අව­හි­රතා, ගැට­ලු­කාරී තත්ත්ව­යන් ඉස්මතු කළ හැකිය. වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍ර­වල දී තර­මක් කල්ප­නා­කාරී විය යුත්තේය. ආර්ථික සහ මූල්‍ය­මය වශ­යෙන් යහ­පත් වුව ද ඔබට මුදල් ඉතිරි කර­ගැ­නීම අප­හසු වේ. මිල මුදල් සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී කල්ප­නා­කාරී වන්න. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බ­න්ධ­යෙන් ඉව­සී­මෙන් ක්‍රියා කරන්න. නොඑසේ නම් සම­ඟිය සාම­යට බාධා අව­හි­රතා මතු කරනු ඇත. දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා කාල­යත් ශ්‍රම­යත් වැය වේ. උෂ්ණා­ධික රෝග, තුවාල පීඩා බලපෑ හැකිය.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

 

 

 

 

 

Comments