කහ­ගල - මැද ඇළ ජන­තා­වට පල­තුරු පැළ | සිළුමිණ

කහ­ගල - මැද ඇළ ජන­තා­වට පල­තුරු පැළ

ලග්ගල ප්‍රාදේ­ශීය ලේකම් කොට්ඨා­ස­යට අයත් කහ­ගල හා මැද ඇළ ජන­තාව දේශීය පල­තුරු වගා­වට හුරු කිරීම සඳහා එම ගම්මාන වල පවුල් 400ක ජන­තා­වට නොමිලේ පල­තුරු පැළ බෙදා දීමේ විශේෂ වැඩ සට­හ­නක් ලෝක තරුණ බෞද්ධ සංඝ සභාවේ මහ ලේකම් හා මාතලේ බල­ක­ඩුව පන්ස­ල්තැන්න අනු­රුද්ධ අරණ නිර්මාතෘ පූජ්‍ය මුගු­ණු­වෙල අනු­රුද්ධ නා හිමි­යන්ගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පැවැ­ත්විණි. එහිදී උන් වහන්සේ විසින් ගම් වාසීන්ට පල­තුරු පැළ බෙදා දුන් අව­ස්ථාව. එක්සත් ජාතීන්ගේ ජගත් පාරි­ස­රික සුළු මූල්‍යා­ධාර වැඩසට­හන යටතේ අනු­රුද්ධ නාහි­මි­යන්ගේ මැදි­හත් වීම මත මේ කාර්යය සිදු කරන ලදී.

Comments