ගෝඨා­භය ශක්ති­මත් කරන්න ශ්‍රීල­නි­ප­යෙන් විශේෂ වැඩ­ස­ට­හන් | සිළුමිණ

ගෝඨා­භය ශක්ති­මත් කරන්න ශ්‍රීල­නි­ප­යෙන් විශේෂ වැඩ­ස­ට­හන්

ශ්‍රී ලංකා නිද­හස් පක්ෂය සුරැ­කීමේ සංවි­ධා­නය වටා ඇතැම් සාමා­ජි­ක­යන් ඒක­රාශි වන බවට ඉඟි පළව තිබෙන හෙයින් පොදු­ජන පෙර­මුණේ ජනා­ධි­පති අපේ­ක්ෂක ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ ජය­ග්‍ර­හ­ණය වෙනු­වෙන් සහාය පළ කරන ශ්‍රීල­නි­පයේ සාමා­ජි­ක­යන් පුළුල් වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් දියත් කිරී­මට සූදා­නම් වන බවට ශ්‍රී ලංකා නිද­හස් පක්ෂ ආරංචි මාර්ග­ව­ලින් හෙළි වේ.

එම කණ්ඩා­යම් විසින් ඉදිරි සති­යේදී ගෝඨා­භය රාජ­ප­ක්ෂ මහතාගේ ජය­ග්‍ර­හ­ණය වෙනු­වෙන් ශ්‍රීල­නි­පයේ පොහො­ට්ටු­වට සහාය දක්වන සාමා­ජි­ක­යන් සමඟ එක්ව විශේෂ වැඩ සට­හන් ක්‍රියා­ත්මක කිරී­මට කට­යුතු යොදා ඇතැ­යිද ඒ වෙනු­වෙන් සන්ධා­න­ගත සියලු පක්ෂ­වල සහාය ලබා ගැනී­මට දැඩි කැප­වී­මෙන් කට­යුතු කරන බව­ටද එම ආරංචි මාර්ග­ව­ලින් ‍සැලවේ.

Comments