ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජි­නේරු බළ­කායේ වර්ණ රාත්‍රිය | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජි­නේරු බළ­කායේ වර්ණ රාත්‍රිය

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජි­නේරු බළ­කායේ වර්ණ රාත්‍රිය (කාර්මි­ක­යින්ගේ වර්ණ රාත්‍රිය) බළ­කායේ 70 වන සංව­ත්ස­ර­යට සම­ගා­මීව යුද්ධ හමු­දා­ධි­පති ලුති­තන් ජෙන­රාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පසු­ගි­යදා කොළඹ බණ්ඩා­ර­නා­යක අනු­ස්ම­රණ ජාත්‍ය­න්තර සම්ම­න්ත්‍රණ ශාලා­වේදී පැවැ­ත්විණි. එහිදී ක්‍රීඩාව වෙනු­වෙන් ඉම­හත් සේවා­වක් හා විශිෂ්ට කැප­වී­මක් සිදු­කළ ක්‍රීඩ­ක­යින් ඇග­යී­මක් ද සිදු කරන ලදි. ඒ යටතේ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමු­දාවේ සහ විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජි­නේරු බළ­කායේ මෝටර් රථ ධාවන ක්‍රීඩාව සඳහා විශාල සේව­වක් සිදු­කර ජාතික මෝටර් රථ ශූර­යෙක් වන මේජර් ජෙන­රාල් ඩීආර් මායා­දුන්න (විශ්‍රා­මික) මහ­තාට යුද හමු­දා­ප­ති­ව­රයා සම­රු­වක් පිළි ගැන්වූ අව­ස්ථාව.

Comments