කොස්මි සහ පෞද්ග­ලික අංශය කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ පුන­ර්ජී­ව­න­යට කැප වේ | සිළුමිණ

කොස්මි සහ පෞද්ග­ලික අංශය කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ පුන­ර්ජී­ව­න­යට කැප වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්මික අංශය පුන­ර්ජී­ව­නය සහ පෝෂ­ණය කිරීම සඳහා 2019 වස­රේදී ඇප­යෙන් සීමිත, ලාභ නොල­බන සමා­ග­මක් ලෙස කොස්මි, එනම් ‘ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම කර්මාන්ත සම්මේ­ල­නය”, කට­යුතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩ­ලය ක්‍රියා­කා­රම තුළ ඉහළ ගෞර­ව­යට පාත්‍ර වූ පුද්ග­ල­යින් කණ්ඩා­ය­මක් විසින් ආරම්භ කරන ලද මෙම සමා­ගම ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත අංශයේ හර­ස්ක­ඩක් නියෝ­ජ­නය කරන අතර ඔවුන්ගේ එකම දැක්ම වනුයේ “ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම කර්මා­න්ත­යන්හි හඬ” නොහොත් “Voice of Industrial MSMEs in Sri Lanka” වීම­ටයි.

කොස්මි යනු දශක හත­ර­කට වැඩි කාල­යක් වාණිජ මණ්ඩ­ලය ව්‍යාපා­ර­යට ශක්ති­මත් සේව­යක් කළ දූර­දර්ශී ව්‍යාපා­රිකයකු සහ වෘත්ති­ක­යකු වන නවාස් රාජ­බ්දීන් මහ­තාගේ මහඟු සංක­ල්ප­යකි. කොස්මි, පාලක මණ්ඩ­ල­යක් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩ­ල­ය­කින් සම­න්විත වේ. පාලක මණ්ඩ­ල­යට දේශ­බන්දු මැකී හශීම් මහතා සභා­පති ලෙස නාය­ක­ත්වය දෙන අතර ඩඩ්ලි තම්බි­න­ය­ගම්, ආචාර්ය රොහාන් කරු­ණා­රත්න, ආචාර්ය ජගත් පීරිස් සහ බණ්ඩා­ර­නා­යක යන මහත්ම මහ­ත්මීන් එහි සාමා­ජි­ක­ත්වය දරයි. කොස්මි හි වැද­ගත් අංග­යක් වන්නේ එහි උප­දේ­ශක මඩු­ල්ලයි. එම මඩුල්ල තුළ කෘෂි ව්‍යාපාර, කෘෂි පර්යේ­ෂණ සහ සංව­ර්ධ­නය, වෙළෙ­ඳ­පොළ පිළි­බඳ පර්යේ­ෂණ සහ විශ්ලේ­ෂ­ණය, වර්ධන උපා­ය­මාර්ග සහ පුහු­ණුව, ව්‍යාපාර ප්‍රති­ව්‍යු­හ­ග­ත­ක­ර­ණය, ව්‍යව­සා­යක සංව­ර්ධ­නය වැනි අංශ­යන්හි ප්‍රමුඛ පෙළේ විද්ව­තුන් හා වෘත්ති­ක­යින් පිරි­සක් සිටී.

කාර්මික MSME කාණ්ඩ­ව­ලට රබර්, රබර් පද­නම් භාණ්ඩ, ප්ලාස්ටික්, සත්ව හම, ලෝහ, තන්තු, කඩ­දාසි, ගෘහ­භාණ්ඩ, ලී වැඩ, මැණික් හා ස්වර්ණා­භ­රණ, පොල් හා පොල් පද­නම් දෑ, කෘෂි ව්‍යාපාර හා කෘෂි නිෂ්පා­දන, කඩ­දාසි, ප්ලාස්ටික්, රබර් හා කාර්මික අප­ද්‍රව්‍ය ප්‍රති­ච­ක්‍රී­ක­ර­ණය, මුද්‍රණ හා ඇසු­රුම්, සැහැල්ලු ඉංජි­නේරු, මෙව­ලම්, දෘඨාංග හා ඊට අනු­බද්ධ යන්ත්‍රෝ­ප­ක­රණ අඩංගු වේ. දේශීය MSME කර්මාන්ත හට සුදුසු අව­ස්ථා­වන් ලබා­දීම, දැනුම පර­ත­රය තුනී කිරීම, කොස්මි ප්‍රති­ලා­භීන් සඳහා කලා­පීය හා ජාත්‍ය­න්තර සන්ධාන සහ හවු­ල්කා­රි­ත්වය හරහා ක්‍රියා­කා­රීත්ව රැසක් පෙළ­ගස්වා ඇත. මෙම ක්‍රියා­කා­ර­කම් නොබෝ දින­කදී කොස්මි විසින් ප්‍රකා­ශ­යට පත් කිරී­මට නිය­මිත අතර, [email protected] වෙත ඔබගේ පැන­යන් යොමු කළ හැකිය.

Comments