ප්‍රීමා චැම්පි­යන්ස් කප් ක්‍රිකට් තර­ගා­ව­ලිය 12වැනි වර­ටත් | සිළුමිණ

ප්‍රීමා චැම්පි­යන්ස් කප් ක්‍රිකට් තර­ගා­ව­ලිය 12වැනි වර­ටත්

වයස අවු­රුදු 15න් පහළ වයස් කාණ්ඩය සඳහා ප්‍රීමා සමූහ ව්‍යාපා­රය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආය­ත­නය හා එක්ව 12 වැනි වර­ටත් සංවි­ධා­නය කරනු ලබන “ප්‍රීමා චැම්පි­යන්ස් කප් 2019” අන්තර් දිස්ත්‍රික් හා පළාත් ක්‍රිකට් තර­ගා­ව­ලිය පිළි­බ­ඳව මාධ්‍ය දැනු­වත් කිරීමේ හමු­වක් පසු­ගිය දා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආය­තන මූල­ස්ථා­න­යේදී පැවැ­ත්විණි. මෙම මාධ්‍ය හමු­වට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආය­ත­නයේ සහ ප්‍රීමා සමූහ ව්‍යාපා­රයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිල­ධා­රීන් රැසක් සහ­භාගි වූහ.

“ප්‍රීමා චැම්පි­යන්ස් කප් 2019” අව­සන් මහ තර­ගය 2019 නොවැ­ම්බර් මස 9 වැනිදා කොළඹ, ආර්. ප්‍රේම­දාස ක්‍රීඩාං­ග­ණ­යේදී පැවැ­ත්වී­මට නිය­මි­තය. දිව­යිනේ සිය­ලුම ප්‍රදේශ ආව­ර­ණය වන පරිදි ක්‍රීඩ­ක­යන් 600 දෙනෙකු සහ­භා­ගි­වී­මට නිය­මිත මෙම තර­ගා­ව­ලි­යේදී කණ්ඩා­යම් 39ක් දිස්ත්‍රික් මට්ට­මින් එකි­නෙකා හා තරග වදිනු ඇත. එම කණ්ඩා­යම් අතර කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩ­ක­යන් තෝරා පළාත් කණ්ඩා­යම් සකස් කෙරේ. යාප­නය, මන්නා­රම, වවු­නි­යාව, මුල­තිව් සහ කිලි­නොච්චි යන ප්‍රදේ­ශ­ය­න්ගෙන් පැමිණි ක්‍රීඩ­ක­ය­න්ගෙන් සම­න්විත උතුරු පළාත නියෝ­ජ­නය කරන කණ්ඩා­යම් 5ක්ද ඒ අතර විය. පළාත් කණ්ඩා­යම් අත­රින් තෝරා ගැනෙන කණ්ඩා­යම් 12 ක් පළාත් ශූර­තාව වෙනු­වෙන් තරග වැදී­මට නිය­මි­තය.

 

Comments