‘පීපල්ස් ලීසිං පෙට්‍රල් පෙර­ළිය’ පළමු මස ජය­ග්‍රාහ­ක­යෝ 25 | සිළුමිණ

‘පීපල්ස් ලීසිං පෙට්‍රල් පෙර­ළිය’ පළමු මස ජය­ග්‍රාහ­ක­යෝ 25

මහ­ජන බැංකු­වට අනු­බ­ද්ධිත ප්‍රමු­ඛ­තම බැංකු නොවන මූල්‍ය සමා­ග­මක් වන පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් සමා­ග­මෙන් මෝට­ර් රථ ලීසිං හා ණය ලබා­ගන්නා ගනු­දෙ­නු­ක­රු­වන් වෙනු­වෙන් මෙතෙක් කිසිදු බැංකු­වක් හෝ මූල්‍ය සමා­ග­මක් ඉදි­රි­පත් නොකළ ආකා­රයේ ප්‍රව­ර්ධන වැඩ­ස­ට­හ­නක් ලෙස හඳු­න්වා­දුන් ‘පීපල්ස් ලීසිං පෙට්ට්‍රල් පෙර­ළිය’ හි පළමු මස ජය­ග්‍රා­හ­ක­යන් 25දෙනා පසු­ගි­යදා තෝරා ගැනුනි. වස­රක කාල­යක් සඳහා රුපි­යල් 100,000ක ඉන්ධන ගාස්තු­වක් නොමිලේ හිමි­ක­ර­ගත් ජය­ග්‍රා­හ­ක­යන් තෝරා ගැනුණේ අකු­රැස්ස, බල­න්ගොඩ, අළු­ත්ගම, බත්ත­ර­මුල්ල, දිගන, දිවු­ල­පි­ටිය, දෙනි­යාය, ගලෙ­න්බි­ඳු­ණු­වැව, ගිරි­උල්ල, හැටන්, ජා-ඇල, කිලි­නො­ච්චිය, කොඩි­කා­මම්, මහ­නු­වර, කුරු­ණෑ­ගල, කල­වාන, කුලි­යා­පි­ටිය, කඩ­වත, දෙහි­වල, මතු­ගම, මාතර, නෙල්ලි­අඩි, නුගේ­ගොඩ, පොලො­න්න­රුව හා උඩු­ගම යන පීපල්ස් ලීසිං ශාඛා­ව­ලින් එම මාසය තුළ අළුත් ලීසිං හෝ වාහන ණය ලබා­ගත් ගණු­දෙ­නු­ක­රු­වන් ලෙසිනි.

Comments