හොඳම පාසල් වාර්තාව කොළඹ ගෝතමි බාලි­කා­වට | සිළුමිණ

හොඳම පාසල් වාර්තාව කොළඹ ගෝතමි බාලි­කා­වට

AAT ආය­ත­නය, අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශය හා එක්ව පැවැත්වූ සමස්ත ලංකා ජාතික පාසල් අතර හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව තේරීමේ තර­ඟා­ව­ලි­යෙන් (AAT Best Annual Report-2019 competition) දිව­යිනේ සිය­ලූම ජාතික පාසල් අභි­බවා කොළඹ ගෝතමී බාලිකා විදු­හල ප්‍රථම ස්ථාන­යට පත්විය. AAT ආය­ත­නය පැවැත්වූ මෙම සම්මාන ප්‍රදා­නෝ­ත්ස­වය පසු­ගි­යදා බණ්ඩා­ර­නා­යක අනු­ස්ම­රණ සම්ම­න්ත්‍රණ ශාලා­වේදි පැවැත්වූ අතර එහි ජය­ග්‍ර­හන සමරු ඵල­කය හා චෙක්පත ගෝතමි බාලිකා විදු­හලේ විදු­හ­ල්ප­ති­නිය සුභාෂිණී දෙමටගොඩ මෙනවිය විසින් ලබා ගන්නා ලදී. මෙම ජය­ග්‍ර­හ­ණය සඳහා පාසල් කළ­ම­ණා­ක­රණ මණ්ඩ­ලයේ හා අන­ධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩ­ලයේ කැප­වීම හා උන­න්දුව බෙහෙ­වින් ලැබුණි. මෙම වාර්ෂික වාර්තාවේ විද්‍යා­ලයේ අධ්‍යා­පන හා විෂය සම­ගාමි ක්‍රියා­කා­ර­කම්ද විද්‍යා­ලයේ මූල්‍ය කට­යුතු වල විශ්ලේ­ෂ­ණ­යක්ද ඇතු­ළත්ව සිය­ලුම අංශ­වල ප්‍රග­තිය ඇතු­ළත් වන ආකා­ර­යට නිර්මා­ණය කර තිබීම විශේ­ෂ­ත්ව­යකි. මෙම උත්සව අව­ස්ථාවේ ප්‍රධාන ආරා­ධිත අමුත්තා වශ­යෙන් සහ­භාගී වූයේ අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශයේ ලේකම් නිහාල් රණ­සිංහ මහ­තාය. AAT ආය­ත­නය විසින් 12 වැනි වර­ටත් සංවි­ධා­නය කළ මෙම උත්ස­ව­යේදි තවත් පාසල් කිහි­ප­යක් මෙහි දෙවැනි හා තුන්වැනි ස්ථාන දිනා ගන්නා ලදී.

Comments