තවදුරටත් වැසි සහිත කාලගුණයක් | සිළුමිණ

තවදුරටත් වැසි සහිත කාලගුණයක්

ඌව පළාතේත්, හම්බන්තොට සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක වලත් වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ 
 
සෙසුප්‍රදේශවල ප.ව. 1.00 න්පමණ පසුව තැනින්තැන වැසිහෝ ගිගුරුම්සහිත වැසි ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කරයි
 
ඇතැම්ස්ථානවලටමි.මී. 75 ට වැඩි තරමක් තදවැසිද ඇතිවියහැක.
 
ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

Comments