අද දවසේ කාලගුණය | සිළුමිණ

අද දවසේ කාලගුණය

උතුරු, නැගෙනහිර,උතුරු-මැද, මධ්‍යම සහඌව පළාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුම්සහිත වැසි ඇති වේ. මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වලත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේත් ඇතැම්ස්ථානවලටමි.මී. 50 ට වැඩි තරමක් තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කරයි
 
සෙසුප්‍රදේශවල ප.ව. 1.00 න්පමණ පසුව තැනින්තැනවැසි හෝ ගිගුරුම්සහිත වැසි ඇති වේ.
 
සබරගමුව, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වලත්ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වලත්ඇතැම්ස්ථානවලටමි.මී. 100 ට වැඩි තදවැසි ඇතිවියහැක.
 
ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

Comments