මුල් පිටුව | සිළුමිණ

මුල් පිටුව

උරුමයක පැවරුම

සුගත් හා දර්ශා විනය, ශික්ෂණය, නිහතමානිත්වය සම්බන්ධයෙන් දේශීය ක්‍රීඩා පිටියේ සංකේතවත් ක්‍රීඩක දෙපළක්.

දශක කීපයක් තම දෙඋරේ දරාගෙන සිටි ක්‍රීඩා උරුමය දැන් ඔවුන් රටේ අනාගතයට පවරා දී අවසන්. ඔවුන්ගේ එ් පවරා දීම සංකේතවත් අයුරින් අනාගතයට බාර දෙන්නේ ඔවුන් දෙදෙනාගේම දූපුතුන් වන තෙවිනි බිනාරා, දෙහාන් අක්නාත්, එසදි මිහන්සා වගේම දිසුද සන්දිල් කියන පුංචි ක්‍රීඩක, ක්‍රීඩිකාවන් සිව්දෙනාට ම වීම විශේෂත්වයක්.

ඡායාරූපය - ජගත් ඉරෝෂණ

Comments