කවි සිළුමිණ | සිළුමිණ

කවි සිළුමිණ

කොරෝනා වයිරසය හමුවේ බොහෝ වැඩකටයුතු ඇන හිටිය ද 2020 වසරේ ප්‍රවීණ කවි කිවිඳියන්ගේ මෙන්ම ආධුනික කවි කිවිඳියන්ගේ පොත් ගණනාවක්ම එළිදැක්විණි. ඒ අතරින් වැඩි පාඨක/විචාරක අවධානයක් යොමු වූ කාව්‍ය සංග්‍රහ කිහිපයක් මෙසේ හඳුන්වා දෙමු.

Comments