ගුවන් මඟීන් ගෙන්වීම කාණ්ඩ 4ක් යටතේ | සිළුමිණ

ගුවන් මඟීන් ගෙන්වීම කාණ්ඩ 4ක් යටතේ

නවාරි 21 වැනිදා ගුවන්තොටුපොළ විවෘත කිරීමෙන් පසු මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් මඟීන් කාණ්ඩ 4ක් යටතේ වර්ගීකරණය කර ඔවුන්ට අදාළ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක කරන බව ගුවන්තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ නියෝජ්‍ය සභාපති රජීව සූරියආරච්චි සිළුමිණට පැවසීය.

ඒ අනුව විදෙස්ගතව සිටින ශ්‍රමිකයන්, අධ්‍යාපනය පිණිස එතෙර ගොස් සිටින සිසුන්, සංචාරකයන් හා ආයෝජනය පිණිස මෙරටට පැමිණෙන්නන් යන කාණ්ඩ 4ට අදාළ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන බව ඔහු සිළුමිණට කීවේය. අදාළ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපදෙස් මේ සතිය තුළදී ලැබෙනු ඇතැයි විශ්වාසය පළ කළ නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයා පැවසුවේ ඒ නිර්ණායක අනුව කටයුතු කිරීම අනිවාර්යෙන්ම සිදුවන බවයි. ගුවන් තොටුපොළ සම්පූර්ණයෙන්ම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ලෙස ගුවන් මඟීන්ට විවෘත කෙරෙන බවත් රට තුළට කොවිඩ් වසංගතය ඇතුළු නොවීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇතැයිද ඔහු පැවසීය.

 

Comments