ටියුෂන් පන්ති නියාමනයට පියවර | සිළුමිණ

ටියුෂන් පන්ති නියාමනයට පියවර

පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති නියාමන කිරීම සම්බන්ධව අවධානය යොමුව ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල සී. පෙර්රා සිළුමිණට කීය.

අමාත්‍යාංශයට දිගින් දිගටම පැමිණෙන පැමිණිලි නිසා එසේ පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති නියාමනය සම්බන්ධව අවධානය යොමු කර ඇතැයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේය. පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති නියාමනයට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ඍජු බලයක් නොමැති වුවද, ව්‍යවස්ථාපිතව සිසු දරුවන්ගේ සියලු අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධ වගකීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාශය සතු බව පෙන්වා දුන් ලේකම්වරයා පැවසුවේ එසේ අධ්‍යාපනයට ගැටලුවක් වන කටයුතු සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන්නට සිදු වන බවයි. විශේෂයෙන්ම ‘ඔන්ලයින්‘ අධ්‍යාපනයේදී අසාධාරණ ලෙසින් මුදල් අය කිරීම හා නියමිත වේලාවන්හිදී මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වන සිසුනට ‘ඔන් ලයින්‘ සඳහා සම්බන්ධ වීමට අවකාශ ලබා නොදීමට අදාළ උපකාරක ගුරුභවතුන් කටයුතු කිරීම නිසා මේ පියවර ගන්නට සිදුවන බවද ලේකම්වරයා පෙන්වා දුන්නේය. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි වූ පෞද්ගලික උපකාරක ආයතන පමණක් 50,000ක් තිබෙන අතර උපකාරක ගුරුභවතුන් ලක්ෂ 3කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිටින බවද දැන ගන්නට ඇත.

 

Comments