තිතට මත් වෙන්න දිනකට කෝටි 100ක් | සිළුමිණ

තිතට මත් වෙන්න දිනකට කෝටි 100ක්

මෙරට තුළ දිනකට රුපියල් බිලියනයක (කෝටි 100ක්) දුම්වැටි සහ මද්‍යසාර භාවිතය සිදුවන බවත් එවන් මුදල් කන්දරාවක් මෙසේ වියදම් කිරීම නිසා ඇතිවන බෝ නොවන රෝග හේතුවෙන් දිනකට මෙරට වැසියන් 60ක් පමණ මිය යන බවද දුම්කොළ සහ මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ සිළුමිණට පැවැසීය.

ඒ අනුව දිනකට රුපියල් කෝටි 38ක දුම්වැටිද රුපියල් කෝටි 58ක මද්‍යසාරද භාවිත කරන බවත් ඊට අමතරව රුපියල් රුපියල් කෝටි 6ක පමණ නීතිවිරෝධි මද්‍යසාර සහ ශරීරයට අහිතකර දුම්කොළ පරිභෝජනයද මෙරට ජනයා විසින් සිදුකරන බව වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ පැවැසීය.

දුම්වැටි සහ මද්‍යසාර භාවිත කරන මේ පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් රජයට අතිවිශාල මුදලක් ඔවුන්ගේ රෝගී තත්ත්වයන් වෙනුවෙන් වැය කරන්නට සිදුව ඇතැයි ද වෛද්‍ය රාජපක්ෂ පෙන්වා දුන්නේය.

Comments