දුම්රිය තවදුරටත් සීමා වෙයි | සිළුමිණ

දුම්රිය තවදුරටත් සීමා වෙයි

සංචරණ සීමා අවම කරන ලෙස රජයෙන් ලබා දී ඇති උපදෙස් නිසා දුම්රිය සේවාව කාර්යාල මඟීන් සඳහා පමණක් පවත්වා ගෙන යාම තව දුරටත් සිදු කෙරන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු සිළුමිණට කීය.

ඒ අනුව කාර්යාල දුම්රිය සේවා හා දිවා කාලයේ අතවශ්‍ය දුම්රිය කිහිපයක් හැර සෙසු සියලු දුම්රිය සේවාවන් නැවත දන්වන තුරු ධාවනය අත්හිටුවා ඇතැයිද ඔහු පැවසීය. ඒ අනුව බෙලිඅත්ත, මහව, හා මහනුවර කාර්යාල දුම්ර්යයන් හැරුණු විට සෙසු දුර ධාවන සියලුම ශීඝ්‍රගාමී දුම්රියයන් රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියයන් හා නගරාන්තර ශීඝ්‍රගාමී දුම්රියයන් ධාවනය සමපූර්ණයෙන්ම නවතා දමා ඇතැයිද ඔහු කීවේය. මඟීන් මේ තත්ත්වය මත දැඩි අපහසුතා ඇති වූවත් කොවිඩ් 19 රෝග ව්‍යාප්තිය අවම කිරීමේ අරමුණින් එසේ දුම්රිය ධාවනය නොකරන බවද ඔහු පැවසීය.

එහෙත් ඉන්ධන ප්‍රවාහන දුම්රිය ධාවනව අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන බවද සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා පැවසීය.

Comments