බස්නාහිර පාසල් විවෘත කිරීම පෙබරවාරි මැද | සිළුමිණ

බස්නාහිර පාසල් විවෘත කිරීම පෙබරවාරි මැද

ස්නාහිර පළාතේ නව පාසල් වාරය පෙබරවාරි මස දෙවැනි සතියේදී ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. පෙබරවාරි මස දෙවැනි සතිය වන විට බස්නාහිර පළාතේ සියලු පාසල්වල 1-13 දක්වා පංති යළි විවෘත කිරීමට සූදානමින් සිටින බවත්, සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අවසරය ලැබුණු සැණින් සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට අනුකුලව පාසල් විවෘත කරන බවද අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් කීවේය.

කෙසේ වෙතත් කොවිඩ් දෙවැනි රැල්ලෙන් අනතුරුව 11 වැනිදා සඳුදා බස්නාහිර හා හුදකලා කෙරුණු ප්‍රදේශ හැර අනිකුත් පළාත්වල 2 -13 දක්වා පාසල් විවෘත වන අතර, සිසුන් ගෙන්වා ගැනීමේ ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම ඒ ඒ පාසල්වල සිටින සිසුන් ප්‍රමාණය අනුව විදුහල්පතිවරුන් විසින් තීරණය කරනු ඇත.

මාර්තු මස පැවැත්වීමට නියමිත අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය හේතුවෙන් හුදකලා කළ පෙදෙස් හැර බස්නාහිර පළාතේ පාසල්වල 11 ශ්‍රේණිය පමණක් ජනවාරි 25 සිට ඇරඹීමට පියවර ගෙන ඇත.

Comments