සංචාරකයන්ට ලක්ෂ 50ක කොවිඩ් රක්ෂණයක් තිබිය යුතුයි | සිළුමිණ

සංචාරකයන්ට ලක්ෂ 50ක කොවිඩ් රක්ෂණයක් තිබිය යුතුයි

මෙරටට පැමිණෙන සියලුම සංචාරකයින් රුපියල් ලක්ෂ 50ක කොවිඩ් රක්ෂණාවරණටන් ලබා ගෙන පැමිණිය යුතු බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥවෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන පවසයි. එසේම පැමිණෙන සියලුම සංචාරකයින් තමන් මෙරට රැදී සිටින දින ගණනට අනුව පීසීආර් පරීක්ෂණ සඳහා පෙර ගෙවීමක් කළ යුතු බවද ඔහු පෙන්වා දෙයි. ඒ අනුව මෙරට තුළ දින 7ක කාලයක් රැඳී සිටින සංචාරකයකු පීසීආර් පරීක්ෂණ දෙකකට මුදල් ගෙවිය යුතු අතර දින 7කට වඩා වැඩි කාලයක් රැඳී සිටින අයකු නම් පීසීආර් පරීක්ෂණ 3 කට මුදල් ගෙවිය යුතුය.

 

Comments