රහට කන්න තල්අරණේ රසමසවුළු | සිළුමිණ

රහට කන්න තල්අරණේ රසමසවුළු

 

වෙනස් කෑම ජාති ‍හොයන අය අත‍ර ‍‘සයිවර්‘ කෑම හරි ජනප්‍රියයි ‍නේ... මේ තියෙන්නේ යාපන‍යේ සාම්ප්‍රදායික වට්ටෝරුවලින් පිළියෙල කර ගන්න පුළුවන් එ‍හෙම කෑම ජාති ටිකක්.

 

පුලි ආනම් (සියඹලා ‍හොද්ද)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොත්තමල්ලි මේස හැඳි ‍දෙකක්

ගම්මිරිස් ඇට මේස හැන්දක්

සූදුරු ටිකක්

කළුදුරු ටිකක්

කරපිංචා ඉත්තක්

රතු ලූනූ ගෙඩි තුනක්

සුදු ලූනූ බික් තුනක්

ඉඟුරු තේ හැන්දක්

සියඹලා ඉස්ම ‍මේස හැඳි ‍දෙකක්

උළුහාල් තේ හැඳි භාගයක්

අබ තේ හැන්දක්

දියකිරි කෝප්පයක්

 

මුලින් කොත්තමල්ලි ටික කබ‍ලේ බැදගන්න. ඉන් පසු ගම්මිරිස්, කරපිංචා, සූදුරු හා කළුදුරු ද කබ‍ලේ බැද කුඩු කරගන්න. රතු ලූනූ හා සුදු ලූනූ වංගෙඩියට දමා කොටා ගන්න. මේ සියල්ල මැටි හට්ටියකට එකතු කර එයට සියඹලා ඉස්ම එකතු කරන්න. දැන් පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දමා රත්වන විට එයට උළුහාල් හා අබ එක්කර තෙම්පරාදු කරගන්න. එය කලින් සාදාගත් මිශ්‍රණයට එකතු කර ලිප තබා දියකිරි ටික එකතු කර හොඳින් හැඳි ගා පිසගන්න.

 

සුරා වරායි

(මෝර මාළු කරිය)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කෑලි කපා තම්බා ගත් ‍මෝර මාළු ග්‍රෑම් ‍250ක්

ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්

ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්

කහ කුඩු ‍තේ හැඳි බාගයක්

තල තෙල් තේ හැඳි දෙකක්

කෑලි කපා ගත් ලූනූ ගෙඩියක්

අමු මිරිස් කරලක්

වියළි මිරිස් කරල් දෙකක්

කරපිංචා

අබ තේ හැඳි බාගයක්

මාදුරු තේ හැන්දක්

සිහින්ව ගා ගත් පොල් මේස හැඳි දෙකක්

 

තම්බාගත් මාළු කෑලි ටික අතින් ‍පොඩි කර ‍ගෙන එයට ලුණු, ගම්මිරිස් සහ කහ කුඩු එකතු කරගන්න. තල තෙල් ටික භාජනයකට දමා රත් ‍වන විට එයට ලූනූ, අමු මිරිස්, වියළි මිරිස් සහ කරපිංචා එකතු කර ගන්න. ඒ සමඟම අබ සහ මාදුරු එකතු කරන්න. ලූනූ රන්වන් පාට වේගෙන එන විට එයට එද්දී මාළු එක්කර මාළු හොඳින් පිසුණු පසු ගා ගත් පොල් එකතු කර කලවම් කරමින් තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් පිසගන්න.

 

වෙන්ඩක්කායි කුලම්බු

(බණ්ඩක්කා කරිය)

අවශ්‍ය ‍ද්‍රව්‍ය

තරමක් පොඩියට කපා ගත් බණ්ඩක්කා කරල් දහයක් පමණ

චොප් කරගත් තක්කාලි ගෙඩියක්

කපා ගත් ලූනූ ‍ගෙඩියක්

අමුමිරිස් කරල් තුන හතරක්

‍පෙති කපා ගත් සුදු ලූනූ ‍බික් තුනක්

කරපිංචා ‍කොළ හයක් පමණ

සූදුරු තේ හැඳි 1/4

උළුහාල් තේ හැඳි 1/4

‍පොල් ‍තෙල්

අබ ඇට තේ හැඳි 1/4

තල තෙල් තේ හැඳි 1/2

සියඹලා ඉස්ම තේ හැඳි 1 (උකුවට)

සීනි තේ හැඳි භාගයක්

අමු තුනපහ තේ හැඳි භාගයක් (පුරවාගත්)

මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් (පුරවාගත්)

ලුණු

මිටි කිරි ‍කෝප්ප 1/4ක් පමණ

 

බණ්ඩක්කා ටික ‍කොළ පාට සිටින සේ ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න. වෙනත් භාජනයකට ‍පොල් ‍තෙල් ස්වල්පයක් හා තල තෙල් ටිකක් කලවම් කර රත් වෙන්නට හැර එයට අබ, සූදුරු, උළුහාල් එකතු කරන්න. ඒවා තෙම්පරාදු වේගෙන එන විට එයට බණ්ඩක්කා, මිටිකිරි හැර අනිත් කළමණා ටික එකතු කර හොඳින් කලවම් කර පොල්කිරි එකතු කරගන්න. කිරි ටික උතුරන විට බණ්ඩක්කා එක්කර කලවම් කර අඩු ගින්දරේ තරමක් හි‍‍‍‍ඳෙන තුරු පිස ගන්න.

 

ලෙමන් රයිස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පොල් තෙල් ස්වල්පයක්

උළුඳු ඇට තේ හැඳි භාගයක්

කඩල පරිප්පු මේස හැන්දක්

අබ තේ හැන්දක්

තලාගත් ඉඟුරු තේ හැඳි ‍දෙකක්

කරපිංචා ඉත්තක්

වියළි මිරිස් කරල් තුනක්

රට කජු මේස හැඳි ‍දෙකක්

කහ කුඩු තේ හැඳි ‍දෙකක්

පිසගත් බාස්මති සහල් කෝප්ප තුනක්

ලෙමන් යුෂ තේ හැඳි ‍දෙකක්

ලුණු අවශ්‍ය පමණට

කොත්තමල්ලි කොළ ස්වල්පයක් (අවශ්‍ය නම් පමණක්)

 

 

පෑන් එකක් ලිප තබා ඊට පොල් තෙල් එක් කරන්න. තෙල් රත් වූ පසු උළුඳු ඇට , කඩල පරිප්පු, අබ , තලාගත් ඉඟුරු, කරපිංචා එක්කර මිනිත්තු 2ක් පමණ බැද ගන්න. ඉන්පසු එයට වියළි මිරිස් ,රට කජු, කහ කුඩු සහ පිසගත් බාස්මති සහල් එක්කර කලවම් කරගන්න. දැන් ලෙමන් යුෂ සහ ලුණු එක් කර නැවත හොඳින් කලවම් කරන්න. අවශ්‍ය නම් කපාගත් ‍කොත්තමල්ලි ‍කොළ ටික බතට උඩින් දමා පිළිගන්වන්න.

Comments