නිවාස සහ ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩම්

 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් / උපකරණ

අගනා ෆ්ලයි­වුඩ් සැට­ලිම සවි­කර කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දැමීම සිය­ලුම අමු ද්‍රව්‍ය සමග වර්ග අඩිය 495/​= නිවාස සහ ගොඩ­නැ­ගිලි ඉදි­කි­රීම් මුල සිට බාර ගැනේ. වර්ග අඩිය 3800 /​3950/​= සාධා­රණ මිල ගණන් යටතේ වග­කීම් සහි­තව සියලු ඉදි­කි­රීම් කට­යුතු සිදු කෙරේ. එච්. පී. කන්ස්ට්‍රක්ෂන්,​ පොල්ග­ස්ඕ­විට. 0725337562,​ 0756206185
001008
 

 ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

 නව යුද්ධ හමුදා මූල­ස්ථා­න­යට නුදු­රින් සහ ඉතා උසස් නේවා­සික පරි­ස­ර­යක හෝක­න්දර සහ පැල­වත්ත නග­ර­ව­ලට ආස­න්නයේ සන්දෝ­රිස් මාවතේ පිහිටා ඇති පර්චස් 14 ක හරි හත­රැස් අගනා බිම් කොට­සක් විකි­ණී­මට තිබේ. පර්ච­සය ලක්ෂ 13.25 යි.(බ්‍රෝකර්ව­රුන් අන­වශ්‍යයි.) (Negotiable) 0771099307
002069
 පිළි­ය­න්දල වන­මී­කන්ද වෙල්යා­යට මායිම්ව දර්ශ­ණීය බංග­ලාව පර්. 21.5 උද්‍යානය ගරා­ජය කාමර 03 පැන්ට්‍රිය එළි­ම­හන් කුඩා තටා­කය. 0714033750
000459
 බත්ත­ර­මුල්ල කොස්වත්ත පර්චස් 6.77 ඉඩම අගනා ස්ථාන­යකි. පර්ච­සය මිලි­යන 1.80 හිල් සයිඩ් 384/​8A,​ කපු­වා­දෙ­ණිය පාර,​ පයිප්ප පාරෙන් හැරී කොස්වත්ත,​ බත්ත­ර­මුල්ල. 0112344532,​ 0712344532
000817
 මහ­ර­ගම මාලබේ කොට්ටාව ප්‍රධාන මාර්ග­යෙහි ප්‍රජා මණ්ඩල මාවතේ 100m දුරින් වෙල්යා­යට මායිම්ව නිස්ක­ලංක පරි­ස­ර­යක පිහිටා ඇති පර්. 37 1/​2 අගනා බිම් කොට­සක් විකි­ණී­මට. ටෙලි. 0785554366,​ 0786221114
001216
 

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

වත්තල ඇව­රි­ය­වත්ත පාරට මායිම්ව ජල විදු­ලිය වෙනම ඇති කාමර දෙක­කින් යුත් උඩු­ම­හල් නිවස කුලි­යට දීමට ඇත. 011-2937265,​ 0767253383.
000847

 වත්තල - හේකිත්ත පාර පර්චස් 375 කොළඹ - මීග­මුව ප්‍රධාන පාරට මී. 600 පර්ච­ස­යක් රු. 600,​000/​- හෝ ආස­න්නව වැඩි විස්තර සඳහා අම­තන්න. 070-1632856 /​ 070-7407779. j​a​n​i​t​h​i​d​@​c​f​.​l​k​001750
 

  

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය


 අග­ල­වත්ත,​ බෙල්ලන ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර් 100 ක් දුරින් පිහිටි පර්. 15 ක ඉඩම සමග අඩක් නිම­කළ නිව­සක් මුදල් අවශ්‍යතාව­ය­කට ඉක්ම­ණින් විකි­ණී­මට අවශ්‍යව ඇත. (ලක්ෂ 20). අම­තන්න. 076-8189142.
001297
 කළු­තර - පළ­තොට පර්චස් 10 ක බිම්කො­ටස් 02 ක් විකි­ණී­මට. දොඩ­න්ගොඩ අධි­වේගී මාර්ග ප්‍රවේශ­යට විනාඩි 15 පර්ච­ස­යක් රු. 130,​000/​- හෝ ආස­න්නව වැඩි විස්තර සඳහා අම­තන්න. 070-1632856 /​ 070-7407779. j​a​n​i​t​h​i​d​@​c​f​.​l​k​
001728
 

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

මහ­නු­වර - දිගන අක්කර 02 පර්චස් 36.5 ක ඉඩ­මක් විකි­ණී­මට නිර­වුල් ඔප්පු පර්ච­ස­යක් රු. 130,​000/​- හෝ ආස­න්නව වැඩි විස්තර සඳහා අම­තන්න. 070-1632856 /​ 070-7407779. j​a​n​i​t​h​i​d​@​c​f​.​l​k​001720
මහ­නු­වර - හීරැ­ස්ස­ගල හිල්ක්‍රෙස් ග්‍රීන් - 2 වැනි අදි­ය­ර­යෙන් පර්චස් 20.18 ක බිම් කොටස විකි­ණී­මට පර්ච­ස­යක් රු. 225,​000/​- හෝ ආස­න්නව වැඩි විස්තර සඳහා අම­තන්න. 070-1632856 /​ 070-7407779 j​a​n​i​t​h​i​d​@​c​f​.​l​k​
001709
  

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

මාතලේ - අලු­වි­හාරේ බිරි­දි­වෙල වත්ත පර්. 49,​ මාතලේ ඇටි­පොල පාරට යාබ­ඳව,​ බිරි­දි­වෙල දේවා­ලය පිටු­පස පර්ච­ස­යක් රු. 30,​000/​- වැඩි විස්තර සඳහා අම­තන්න. 070-1632856 /​ 070-7407779 j​a​n​i​t​h​i​d​@​c​f​.​l​k​
001735
 

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කැස්බෑව බණ්ඩා­ර­ගම පාරේ විජි­ත­පුර දෙම­හල් නිවසේ පහත මාලය කුලි­යට දෙනු ලැබේ. නිදන කාමර 02,​ සාලය පැන්ට්‍රිය කුස්සිය,​ ඇතු­ළත වැසි­කි­ළිය හා නාන කාම­රය,​ පිටත ගබ­ඩාව,​ ගරා­ජය සහ ආර­ක්ෂිත ගේට්ටු සහි­තය. මිල සාකච්ඡා කළ හැකිය. විම­සන්න. 0773508498,​ 0713774538

002163

කෝට්ටේ ඇනෙක්ස් ගෘහ භාණ්ඩ ශීත­ක­රණ පැන්ට්‍රිය යාබද නාන කාමර උණ වතුර පාකිං වායු­ස­ම­නය රහිත 35,​000/​= සහිත 45,​000/​= 0714033750
000452
පාන­දුර වලාන ඉදි­ගහ පාරට මුහු­ණල ලයි­සි­යම් ප්‍රාථමික පාසල ආස­න්නයේ පිහිටි දෙම­හල් නිවස බදු දීමට ඇත. දු.ක. 0716837180,​ 0715634831
001034

Comments