ඩයලොග් එන්ටප්‍රයිස් VDOmeet ඔස්සේ වීඩියෝ උපදේශන සේවා | සිළුමිණ

ඩයලොග් එන්ටප්‍රයිස් VDOmeet ඔස්සේ වීඩියෝ උපදේශන සේවා

VDOmeet වීඩියෝ ඇමතුම් පහසුකම ඔස්සේ ආයතනික හෝ උපදේශන සේවා ආයතනයකට ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකාරභවතකුට link එකක් හරහා වීඩියෝ ඇමතුමකට මුලපුරමින් එම link එක පාරිභෝගිකයාට යොමු කළ හැකි අතර, මේ තුළින් පාරිභෝගිකයාට link එක ක්ලික් කර තමන්ට සේවාව සලසන පුද්ගලයා පෞද්ගලිකව හමුනොවී virtual ක්‍රමයට හමුවිය හැකියි. ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියකට ගැළපෙන අයුරින් සකස් වී තිබෙන මෙම පහසුකම සඳහා පෙර පිහිටැවුමක් හෝ බාගත කිරීමක් අවශ්‍ය නොවේ. මීට අමතරව ඕනෑම මොබයිල් වෙබ් බ්‍රවුසරයක් හරහා මෙම සන්නිවේදන සේවා පහසුකම ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතින අතර, ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන්ට ඇමතුම් පටිගත කර, screen shots ගැනීමට හෝ ඇමතුම් ලබාගත් දින සිට දින 30 ක් දක්වා පටිගත වූ වීඩියෝ නැරඹීමේ හැකියාව සමඟ අවශ්‍යතාව මත එම වීඩියෝ තම පෞද්ගලික cloud storage එකට බාගත කිරීමේ අමතර පහසුකමද හිමිව තිබේ. පාරිභෝගිකයන්ට http://vdomeet.lk/ වෙත පිවිස VDOmeet සඳහා sign-up විය හැකිය.

Comments