මොබිටෙල් දිරි ගැන්වීමෙන් පහේ ශිෂ්‍යත්ව පාසල් අයදුම් ඩිජිටල්කරණය වෙයි | සිළුමිණ

මොබිටෙල් දිරි ගැන්වීමෙන් පහේ ශිෂ්‍යත්ව පාසල් අයදුම් ඩිජිටල්කරණය වෙයි

ගරු අධ්‍යා­පන අමාත්‍ය මහා­චාර්ය ජී. එල්. පීරිස්, නව මාර්ග­ගත පද්ධ­තිය දියත් කර­මින් 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව ඇග­යීම් පද්ධ­තියේ වෙබ් අඩ­විය

මොබිටෙල්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්ව 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ප්‍රකාර පාසල් සඳහා කරන අයදුම්පත් ඇගයීමට ලක් කිරීම සඳහා මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) පද්ධතියක් දියත් කළේය. ඉහළ තරගකාරීත්වයක් ඇති පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් කැපී පෙනෙන ලකුණු ලබාගත් සිසුන්, වර්තමානයේ පුද්ගල වැරදි හා අනපේක්‍ෂිත ප්‍රමාදයන්ට ලක්විය හැකි ක්‍රමෝපායක් මත විශ්වාසය තබන අතර ඒ හේතුවෙන් නව පාසල් සඳහා අයදුම් කිරීමේදී අපහසුතාවට මුහුණ දෙති. 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව පාසල් අයදුම්පත් තක්සේරු කිරීමට පහසුකම් සපයන මෙම මාර්ගගත ඇගයීම් ක්‍රමය නිර්මාණය කිරීම සඳහා මොබිටෙල් සමාගම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලදි. මෙම වැඩසටහන දියත් කිරීම පසුගියදා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් සහ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් හි සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ලලිත් සෙනෙවිරත්න ප්‍රමුඛ කොටගෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සහ SLT සමූහයේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේද සහභාගීත්වයෙන් සිදුවිය.

 

 

Comments