හයවන වරටත් සමස්ත ජයග්‍රහණය ඩීමෝ | සිළුමිණ

හයවන වරටත් සමස්ත ජයග්‍රහණය ඩීමෝ

 

 ඩීමෝ විසින් CMA Excellence in Integrated Reporting Awards – 2020 සම්මාන උළෙලේ දී, අඛණ්ඩව හයවන වරටත් සමස්ත ජයග්‍රාහකයා සඳහා වූ සම්මානය දිනා ගැනීමට සමත් විය.

මෙම සම්මාන උළෙල ශ්‍රී ලංකාවේ සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනය (CMA) විසින් සංවිධානය කරයි. මෙම උළෙලේ ප්‍රධාන සම්මානයට අමතරව ඩීමෝ සමාගම වෙත “Best Concise Integrated Report” සඳහා වූ විශේෂ සම්මානය, “Ten Best Integrated Reports” සඳහා වූ සම්මානය සහ "Integrated Thinking” සඳහා වූ විශේෂ සම්මානයද හිමි වීම සුවිශේෂී වේ.

පසුගියදා පැවැති මෙම සම්මාන උළෙල සඳහා ඩීමෝ හි ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂ ගහනාත් පණ්ඩිතගේ මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණකාධිකාරිනී ඉෂාරා දනන්සූරිය සහභාගී විය.

Comments