සෙලාන් බැංකු­වෙන් වෙබි­නාර් සැසි­යක් | සිළුමිණ

සෙලාන් බැංකු­වෙන් වෙබි­නාර් සැසි­යක්

සෙලාන් බැංකුව, විසින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සවිබල ගැන්වීම පිණිස ‘බදුකරණය සහ Covid සමයේ ලබාදී ඇති සහන’ පිළිබඳ වෙබිනාර් සැසියක් 25 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 7.00 සිට 8.30 දක්වා Zoom මාධ්‍යය හරහා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ජෙනරාල් සහ ප්‍රයිස් වෝටර් හවුස් කූපර්ස්හි (PwC) බදු සේවා ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශිකාවක වන දීපානි පීරිස් මෙම සැසිය සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබාදෙන අතර බදුකරණ සංකල්පය හැඳින්වීම, ව්‍යවසායකයෙකුගේ මූලික සහ වෙනත් ආදායම් බදු බැඳියාව හමුවේ රජය විසින් ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන් හිමිකර දී ඇති බදු සහන ආදී වැදගත් අංශ රැසක් මෙහිදී ආවරණය කෙරේ. මෙහි දක්වා ඇති QR කේතය ස්කෑන් කිරීමෙන් වෙබිනාර් සැසියට අදාළ ඇතුළත්වීමේ පත්‍රය සම්පූර්ණ කර ඒ සඳහා සහභාගි විය හැකි ය.

Comments