ඉන්ධන දහනය කාර්යක්ෂම කරන ECO Tablets | සිළුමිණ

ඉන්ධන දහනය කාර්යක්ෂම කරන ECO Tablets

 

සී/ස සිලෝන් ග්‍රීන් ප්‍රොඩියුස් සමාගම වාහනවල එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ නංවන ඉන්ධන දහනය කාර්යක්ෂම කරන නමින් නිෂ්පාදනයක් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කර ඇත. මෙම

ECO Tablets (www.ecotablets.lk) නැනෝ තාක්ෂණය ඇසුරින් කාබනික ද්‍රව්‍ය පමණක් යොදා නිපදවයි. මෙය ඉන්ධන සමඟ මුසු කළයුතු අතර පෙට්රල් වාහන සඳහා ECO Racing නමින්ද,ඩීසල් වාහන සඳහා ECO Diesel නමින්ද දෙවර්ගයකින් මිලට ගත හැකිය.ECO Tablets භාවිතය එන්ජිමේ ආයුකාලය දෙගුණයකින් වැඩිවීමට සහ ස්පාර්ක් ප්ලග්, දහන කුටීර හා ඉන්ධන ටැංකිය පිරිසිදු වීමට හේතු වේ. ECO Tablets භාවිතයෙන් 20% ත් 50% අතර ඉන්ධන ඉතිරියක්ද සිදුවේ. ECO Racing ඔක්ටේන් අගය 5ත් 10ත් අතර වැඩි කරයි. ECO Diesel සීටේන් අගය 2ත් 5ත් අතර වැඩිකරයි. එමඟින් ඉන්ධන දහනයේ ක්‍රමවත් බව, කාර්යක්ෂමතාව සහ එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිකරයි.එසේම කාබන් මොනොක්සයිඩ් පිටවීම100%ක් හා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් පිටවීම 99%ක් අඩුකරයි.

Comments