ශ්‍රී ලංකා මාධ්‍ය අධීක්ෂණ සේවාව නීල්ස්න්ගෙන් කැස්ටාර්ට | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා මාධ්‍ය අධීක්ෂණ සේවාව නීල්ස්න්ගෙන් කැස්ටාර්ට

කැන්ටාර් ප්‍රධාන විධායක හිමාලි මධුරසිංහ

 

නීල්සන් සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවත්වාගෙන ගිය මාධ්‍ය අධීක්ෂණ සේවාවන් (Media Monitoring Services) පවරා ගැනීමට කැන්ටාර් (පෙර LMRB ලෙස හැඳින්වූ) ආයතනය එකඟ වී තිබේ.

දශක දෙකකට අධික කාලයක් කැන්ටාර් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනී ප්‍රේක්ෂක මිනුම්කරණය පවත්වාගෙන යනු ලබයි. මෙම වෙළඳ දැන්වීම්කරණ අධීක්ෂණ ව්‍යපෘතිය තම සේවා කලඹට එකතුකර ගැනීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවකු ලෙස කැන්ටාර් ආයතනය තම සේවාදායකයන් අතර ලබා ඇති ස්ථානය තවදුරටත් ශක්තිමත් වනු ඇත.

මාධ්‍ය ප්‍රචාරණ වියදම් යනු ඕනෑම වෙළඳ සන්නාමයක අලෙවිකරණ ආයෝජනයට අදාළවන තීරණාත්මක සාධකයකි. මෙම ආයෝජනය සාධනීය ලෙස භාවිතය මගින් ඉතා සාර්ථක ව්‍යපාරික ප්‍රතිඵල කරා ළඟා විය හැකි බව වර්තමානයේ තහවුරු වී ඇත. වෙළඳ සන්නාම අලෙවිකරුවන් විසින් තම මාධ්‍ය ප්‍රචාරක වැඩසටහන්හි සාර්ථකත්වය මෙන්ම කාර්යක්ෂම පිරිවැය භාවිතය තහවුරු කරනු සඳහා, ස්වාධීන පර්යේෂණ ආයතනයන් හි දත්ත විශ්ලේෂණය මගින් තහවරු වූ, ඉතා සංකීර්ණ සැලසුම්සහගත වූත් මාධ්‍ය සහ කාලය මිලදී ගැනීමේ ක්‍රමවේද භාවිත කරනු ලැබේ. අලෙවිකරණ ආයෝජනවල ප්‍රතිලාභ තක්සේරු කිරීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම තුළ මාධ්‍ය ප්‍රචාරක වියදම්වල කාර්යක්ෂම භාවිතය, බොහෝ සමාගම් සහ වෙළඳ සන්නාම සඳහා වූ ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශකයක් (key performance indicator) ලෙස වර්තමාන වෙළඳ ප්‍රජාව පිළිගනු ලබයි.

කැන්ටාර් යනු දත්ත මත පදනම් වූ තීක්ෂණ අවබෝධයක් සහිත ලොව ප්‍රමුඛතම උපදේශන සමාගමකි (Leading evidence-based insights and consulting company). 

Comments