සෙලාන් නව ප්‍රධාන මෙහෙ­යුම් නිල­ධා­රියා රමේෂ් | සිළුමිණ

සෙලාන් නව ප්‍රධාන මෙහෙ­යුම් නිල­ධා­රියා රමේෂ්

සෙලාන් බැංකුව,පසුගිය ජනවාරි 1 වැනිදා සිට සිය ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී තනතුර සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකුකරුවෙකු වන රමේෂ් ජයසේකර මහතා පත් කර තිබේ. ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සම්භාරයකින් හෙබි ජයසේකර මහතා, සෙලාන් බැංකුවට එක්වීමට පෙර, ප්‍රංශය කේන්ද්‍ර කරගත් විශාලතම බැංකු සමාගමක් වන BNP Paribas හි මැද පෙරදිග කලාපයේ නියෝජ්‍ය මූල්‍ය පාලක තනතුර හෙබවීය. 2011 වසරේදී ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරියා ලෙස සෙලාන් බැංකුවට බැඳුණු ඒ මහතා, එතැන් පටන් බැංකුවේ විවිධ ඉහළ නිලතල දැරීය. ඊට ප්‍රධාන ණය අවදානම් නිලධාරි (2016), ආයතනික බැංකු අංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (2018) මෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (2019) යන තනතුරු ඇතුළත්ය. සෙලාන් බැංකුවේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරියා ලෙස නව ධූරයේ වැඩ භාරගැනීමත් සමඟ, සමස්ත බැංකු ශාඛා පද්ධතිය, Credit Hubs ඇතුළු බැංකු ශාඛා ණය අංශය, ණය අධීක්ෂණය, සාමාන්‍ය බැංකුකරණය, ණය ආපසු අයකරගැනීම, නීති, වගකීම් නිෂ්පාදන කළමනාකරණය, සෙලාන් කාඩ්පත් මධ්‍යස්ථානය, ආන්තික වෙළෙඳාම් සහ ඉස්ලාමීය බැංකුකරණ යන අංශවල වගකීම් ජයසේකර වෙත පැවරී තිබේ.

Comments