ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු අදියර සාර්ථකව නිමවේ | සිළුමිණ

ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු අදියර සාර්ථකව නිමවේ

හතළිස් හය වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු අදියර යටතේ පැවැති පාපැදි, ඇවිදීම සහ මැරතන් තරග අතුරින් පාපැදි තරගාවලිය ජය ගැනීමට දකුණු පළාතේ එච්.ආර්. තරිඳු සඳරුවන් සමත් විය. කතරගම බස් නැවතුම් පළ ඉදිරිපිටින් ආරම්භ වූ තරගයට දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ක්‍රීඩකයන් 186 දෙනකු එක්වී සිටියහ.

කිලෝමීටර් 158ක දුර ප්‍රමාණයකින් සමන්විත තරගය පැය 3.40.34 කින් නිමා කිරීමට තරිඳුට හැකිවිය. එහි බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කළ කේ.ආර්.කේ. ආර්.සුරංග රණවීර දිනා ගත් අතර එහි තෙවැනි ස්ථානය තුෂාන් රාජපක්ෂ හිමි කරගත්තේය.

කාන්තා අංශයේ තරගයේ මුළු දුර ප්‍රමාණය කිලෝ මීටර් 79.4 වූ මෙම තරගයට මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ක්‍රීඩිකාවන් 29 දෙනෙක් සහභාගී වූහ. කාන්තා පාපැදි තරගයේ ශූරතාව වයඹ පළාත නියෝජනය කළ ඒ.එම්.ඩී. දිල්රුක්ෂි දිනාගත්තාය. දිල්රුක්ෂි මේ සඳහා පැය 02 විනාඩි 26 තත්ග20ක කාලයක් ගත කළාය.

කාන්තා අංශයේ අනුශූරතාවය වයඹ පළාත නියෝජනය කළ පී.ඒ.එස්. ප්‍රියදර්ශනි දිනා ගත් අතර තෙවැනි ස්ථානය දිනාගනු ලැබුවේ බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කළ ෂෙනාලි නදුනිකායි. පිළිවෙලින් සිව්වැනි ස්ථානයේ සිට දසවැනි ස්ථාන දිනා ගැනිමට ආකාෂා සඳමිණි, බස්නාහිර-එන් මධුරංගී, බස්නාහිර-මධුමාලි ප්‍රනාන්දු, වයඹ-පී.සුලෝචනා, (බස්නාහිර), නිලූකා ශ්‍යාමලි, (බස්නාහිර), උදේශීනි නිරංජනී, උතුරු මැද-එන්. රූපවති (නැගෙනහිර) සමත් වූහ.

පිරිමි තරගයේ සිව්වැනි ස්ථානයේ සිට දසවැනි ස්ථාන දක්වා දිනා ගැනිමට චමෝද් ද සිල්වා (බස්නාහිර), එස්. දීමන්ත (බස්නාහිර), සුරේෂ් ප්‍රසංග (දකුණ), පසිඳු තෙසේරා (බස්නාහිර), නිසාන් ලංකා මෙන්ඩිස් (දකුණ) චරිත් නිර්මල ප්‍රනාන්දු (බස්නාහිර), ජේ. සිල්වා (බස්නාහිර) සමත් වුහ.

තරගාවලියේ ඇවිදීමේ පිරිමි ශූරතාව උතුරුමැද පළාතේ ඩී.එම්.අයි.එස්. සඳරුවන් ධනුකර දිනාගත් අතර පිළිවෙලින් එහි දෙවැනි හා තෙවැනි ස්ථාන ඌව පළාතේ. ආර්.එම්.ඩී. රුක්මාල්, බස්නාහිර පළාතේ ටී.එස්. නිරෝෂන් අප්පුහාමි දිනාගනිද්දී කාන්තා ශූරතාව බස්නාහිර යූ.වී. කල්හාරි මදිරිකා ටත් පිළිවෙලින් දෙවැනි හා තෙවැනි ස්ථාන උතුරුමැද පළාතේ එල්.එම්.එම්.එස්. ජයරත්න හා ඌව පළාතේ ජේ.කේ.කේ.එම්.සී. දමයන්තිට හිමි විණි.

මැරතන් තරගයේ ජය මධ්‍යම පළාතේ එම්. සිවරාජන් දිනාගනිද්දී එහි දෙවැනි හා තෙවැනි ස්ථාන පිළිවෙලින් කේ.එස්.ටී. ගුණසේකර (බස්නාහිර), එම්. එස්. කුමාර (වයඹ), හිමිකරගත්හ.

කාන්තා මැරතන් ශූරතාව වේලු ක්‍රිෂාන්තිනී දිනාගත්තේ මධ්‍යම පළාත වෙනුවෙනි. දෙවැනි හා තෙවැනි ස්ථාන පිළිවෙලින් ඩබ්ලිව්.එම්. හේරත්, එස්.ඩී. ලියනගේ දිනාගත්හ. තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් ලබාදෙන ත්‍යාග මුදල් දෙගුණ කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා කළ නියෝගය අනුව රන් පදක්කම් දිනූ තරගකරුවන් උදෙසා රුපියල් පනස් දහසක මූල්‍ය ත්‍යාගයක් පිරිනැමිණි. සෙසු ස්ථාන වෙනුවෙන් ලබාදෙන ත්‍යාග මුදල් ද දෙගුණයකින් ඉහළ නංවා තිබිණි.

ඇවිදීම- (පිරිමි) 1. ඩී.එම්.අයි.එස්. සඳරුවන් ධනුකර පැය 1:38.17 (උතුරු මැද), 2. ආර්.එම්.ඩී. රුක්මාල් පැය 1:39.24 (ඌව), 3. ටී.එස්. නිරෝෂන් අප්පුහාමි පැය 1:42. 27 (බස්නාහිර), 4. යූ.එල්.එස්.එස්. ප්‍රනාන්දු පැය 1:43.33 (බස්නාහිර), 5. එම්.ඩබ්. ධනසිරි පැය 1:45.23 (මධ්‍යම), 6. පී.එච්.එස්.එල්. ප්‍රනාන්දු පැය 1:46.24 (වයඹ), 7. ආර්.ඒ.එස්.සී. රත්නායක පැය 1:46.32 (සබරගමු), 8. ඒ.පී. කලුපහන පැය 1:4.08 (බස්නාහිර), 9. ඩබ්.එම්.ආර්.සී. වැලිකුඹුර පැය 1:47.23 (උතුරුමැද), 10. ජේ.එම්.පී.වයි. සේකර පැය 1:47.32 (නැඟෙනහිර).

ඇවිදීම -(කාන්තා) 1. යූ.වී. කල්හාරි මදිරිකා පැය 1:51. 19 (බස්නාහිර), 2. එල්.එම්.එම්.එස්. ජයරත්න පැය 1:57.44 (උතුරු මැද), 3.ජේ.කේ.කේ.එම්.සී. දමයන්ති පැය 1:58. 40 (ඌව), 4. ටී.එච්.ඩී. දිල්හානි පැය 2:03.27 (දකුණ), 5. සී.අයි. තෙන්නහෙන්නදි පැය 2:06.14 (දකුණ), 6. කේ. ශෂිකලා දිල්ෂානි පැය 2:06.29 (දකුණ), 7. ඩබ්.එච්. ලක්ෂ්මි කලයායි පැය 2:10.45 (දකුණ), 8. එච්.එච්. දිලිනි සඳරේඛා පැය 2:17.42 (දකුණ), 9. එච්.එච්. සුබෝධා හංසිකා පැය 2:18.08 (දකුණ), 10. එම්.සී. ජයතිලක පැය 2: 27.38 (බස්නාහිර).

පිරිමි මැරතන් ප්‍රතිඵල

1. එම්. සිවරාජන් පැය 2:29.29 (මධ්‍යම), 2. කේ.එස්.ටී. ගුණසේකර පැය 2:32.14 (බස්නාහිර), 3. එම්. එස්. කුමාර පැය 2:33.45 (වයඹ), 4. ඩිලාන් සඳරුවන් පැය 2:35.28 (බස්නාහිර), 5. අසේල බණ්ඩාර පැය 2:35.44 (බස්නාහිර), 6. එන්.එස්. කරුණාරත්න පැය 2:38.10 (මධ්‍යම), 7. නිශාන් මධුරංග පැය 2:40.07 (වයඹ), 8. එන්.පී. ෂශේන් පැය 2:40.27 (බස්නාහිර), 9. රෝෂිත බණ්ඩාර පැය 2:40.55 (වයඹ), 10. ප්‍රදීප් විජේරත්න පැය 2:42.26 (උතුරු මැද).

කාන්තා මැරතන් ප්‍රතිඵල

1. වේලූ ක්‍රිෂාන්තිනී පැය 2:55.30 (මධ්‍යම), 2. ඩබ්ලිව්.එම්. හේරත් පැය 2:57.15 (මධ්‍යම), 3. එස්.ඩී. ලියනගේ පැය 3:00.19 (සබරගමුව), 4. එස්.එන්. බණ්ඩාර පැය 3:04.45 (සබරගමුව), 5. සුජානී මධුමාලී පෙරේරා පැය 3:07.02 (බස්නාහිර), 6. එච්.වී.සී. දමයන්ති පැය 3:12.31 (සබරගමුව), 7. එන්.කේ. ප්‍රනාන්දු පැය 3:20.20 (බස්නාහිර), 8. එස්. හේමප්‍රිය පැය 3:40.00 (සබරගමුව), 9. එච්.එම්. ද සිල්වා පැය 4:04.46 (සබරගමුව), 10. එස්.ඩී. හේමන්ති පැය 4:06.00 (සබරගමුව)

 

 

 

Comments