අලුත් ඊපී­එෆ් පන­තින් ලක්ෂ 35කට වැඩි වාසි | සිළුමිණ

අලුත් ඊපී­එෆ් පන­තින් ලක්ෂ 35කට වැඩි වාසි

හාම්පුතුන්ට  පැන යාමේ  මඟ ඇහිරේ

කම්කරු උසාවිවල  නඩු පවරන්නත්  කොමසාරිස්ට බලය

පෞද්ගලික අංශයේ හා රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සේවකයන්ගේ අර්ථසාධක, පාරිතෝෂික හා වන්දි ගැටලු කඩිනමින් විසඳීම සඳහා නව පනතක් ලබන මස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව කම්කරු අමාත්‍ය නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සිළුමිණට කීය.

ඒ අනුව රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කරන සේවක සේවිකාවන් ලක්ෂ 36කට ආසන්න පිරිසකට විශාල ආරක්ෂාවක් සැලසෙන බවද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය. ඇතැම් අර්ථසාධක නඩු අවුරුදු 10ක් පමණ අධිකරණවල විභාග වන බවත් මේ නිසා විශ්‍රාම ගිය සේවකයාට විශාල අපහසුතාවක් තම අර්ථසාධක ලබා ගැනීමේදී සිදු වන බවද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

නව පනතට අනුව අර්ථසාධක සම්බන්ධව හෝ පාරිතෝෂික දීමනා සම්බන්ධව හෝ කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් සේව්‍යයාට ගෙවන්නට නියම කරනු ලබන මුදලට එරෙහිව ඉහළ අධිකරණයක් කරා යන්නේ නම් එම මුදල අනිවාර්යෙන්ම කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා වෙත හෝ පළමු තීන්දුව ලබා දුන් අධිකරණයේ තැන්පත් කළ යුතුය.

අර්ථසාධක, පාරිතෝෂික හා වන්දි ලබාදීම සම්බන්ධ ගැටලුවලදී මේ දක්වා සිදුව ඇත්තේ කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු පැවරීමෙන් පසු අදාළ මුදල් නොගෙවා නඩුව මහාධිකරණයටත් එතැනින්ද එම තීන්දුවම ලබා දුනහොත් අභියාචනාධිකරණයටත් ඉන් පසු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයටත් දක්වා යාමට සේව්‍යයන් විසින් කටයුතු කිරීම බවද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

මේ වන විට අර්ථසාධක හා පාරිතෝෂික දීමනා සම්බන්ධ නඩු 15,078ක් අධිකරණවල විභාග වෙමින් පවතින බවද ඇමැතිවරයා කීවේය.

Comments