ඇර­ති­යුසා විදු­හලේ ආදි සිසුන්ට නව කාර්යා­ලයක් | සිළුමිණ

ඇර­ති­යුසා විදු­හලේ ආදි සිසුන්ට නව කාර්යා­ලයක්

කොළඹ 6, වැල්ලවත්ත, ඇරතියුසා මහා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ නව කාර්යාලය හිටපු නියෝජ්‍ය විදුහල්පති, ශ්‍රී ලංකා පාසල් බොක්සිං සංගමයේ හිටපු සභාපති ඩොනල්ඩ් මුණසිංහ විසින් විවෘත කළ අයුරු. ඇරතියුසා විදුහලේ විදුහල්පති නිහාල් වික්‍රමනායක සමඟ ආදි සිසු සංගමයේ නිලධාරීහු ද මේ අවස්ථාවට එක් වූහ. පාසලේ ආදි සිසු එම්.එසෙඩ්. එම්. අම්ජාඩ්ගේ අනුග්‍රාහකත්වය යටතේ මෙය ඉදි කළ අතර හිටපු විදුහල්පතිවරයකු වන යූ. බී. තිලකරත්න විශේෂ ආරාධිතයකු ලෙස සහභාගි විය.

Comments