පසුගිය මාස 27 ට අලි මරණ 844 | සිළුමිණ

පසුගිය මාස 27 ට අලි මරණ 844

ලි - මිනිස් ගැටුම නිසා පසුගිය මාස 27 ඇතුළත මෙරටදී අලි මරණ 844 ක් සිදුවී ඇති බව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සංඛ්‍යා ලේඛනවලින් පෙන්නුම් කරයි.

වනජීවී හා වනසංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සෝමරත්න විදාන පතිරණ මහතා පවසන්නේ මේ වසරෙදී පමණක් අලි මරණ 83 ක් සිදුවී ඇති බවයි. මේ අතර 2020 දී අලි 400 කට ආසන්න ගණනක් මිය ගොස් ඇති බව වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ ඇමැති සී.බී. රත්නායක මහතා පෙන්වා දෙයි.

වනජීවී සංරක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතා පවසන්නේ මෙම අලි මරණවලින් 50% කට හේතුව මානව ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මේ අතර 2019 වසරේදී අලි මිනිස් ගැටුම නිසා අලි 361 හා මිනිසුන් 101 ක් මරණයට පත්වී ඇතැයි පරිසරවේදියෝ පෙන්වා දෙති.

Comments