මැති­ව­රණ තේරීම් කාරක සභා යෝජ­නාව සඳුදා පාර්ලි­මේ­න්තු­වට | සිළුමිණ

මැති­ව­රණ තේරීම් කාරක සභා යෝජ­නාව සඳුදා පාර්ලි­මේ­න්තු­වට

මැතිවරණ පැවැත්වීම සහ ඡන්ද විමසීම් ව්‍යුහයේ පවත්නා අඩුපාඩුකම් හඳුනා ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීමේ යෝජනාව 5 වැනි සඳුදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජිතය. විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන විසින් යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

මැතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන් විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු බවට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂයන් විසින් යෝජනා කර තිබූ අතර එම විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව සාමාජිකයන් 15 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විතවේ.

කථානායකවරයා විසින් තේරීම් කාරක සභාව පත් කිරීමෙන් පසු මාස 06ක් ඇතුළත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ යුතු බව යෝජනාවේ සඳහන් වේ. මෙම විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ පවත්නා මැතිවරණ ක්‍රමවේදයේ හා ඡන්ද විමසීම් ව්‍යුහයේ නීති රීතිවල පවතින අඩුපාඩු හඳුනාගැනීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් සංශෝධන නිර්දේශ කිරීමයි.

 

Comments