වැලි­කන්ද සභා­ප­තිගේ පැටිකිරිය එළි­යට | සිළුමිණ

වැලි­කන්ද සභා­ප­තිගේ පැටිකිරිය එළි­යට

වැලිකන්ද ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා එම ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධ විස්තර ලබන සඳුදා වන විට හෙළි කිරීමට හැකි වන බව උතුරුමැද ආණ්ඩුකාර මහීපාල හේරත් සිළුමිණට කීවේය.

වැලිකන්ද ප්‍රාදේශිය සභා සභාපති කවිදු අබේසුරිය විසින් සිදු කරන ලදැයි කියන අකටයුතුකම් පිළිබඳව විමර්ශනය කළ විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු සමන් වික්‍රමාරච්චිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විමර්ශන කමිටුවෙන් කළ නිර්දේශ අනුව ලේකම්වරයා විසින් ඔහු ඉවත් කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය සකස් කර ඇති බවත් අදාළ සවිස්තරාත්මක වාර්තාව සඳුදා තමන්ට ලැබුණු විට ඒ සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු හෙළි කළ හැකි බවද ආණ්ඩුකාරවරයා පැවසුවේය.

Comments