නිවාස සහ ඉඩකඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩකඩම්

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් / උපකරණ

අගනා ෆ්ලයිවුඩ් බෝඩ් සැටලිම සවි කර කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දැමීම සියලුම ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සමග වර්ග අඩිය 520/​= ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සහ නිවාස ඉදිකිරීම මුල සිට භාරගැනේ වර්ග අඩි 3950/​= ෆිනිෂින් වහල ගැසීම සහ සිවිලිම් ගැසීම H.P. කන්ට්‍රැක්ෂන්ස්,​ පොල්ගස්ඕවිට. 0725337562,​ 0755206185
020853

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

අත්තිඩියේ පර්චස් 30 පැරණි නිවසක් විකිණීමට ඇත. බේකරිය හංදිය අසල ගැමුණු මාවතේ ඇත. 076-2905252,​ 0777-748536.
019706

මාලබේ හයිවේ පිවිසුමට 300m දුරින් ප.ච. 27 අංග සම්පූර්ණ සුපිරි දෙමහල් නිවස කාමර 4 බාත්රූම් 4 සම්පූර්ණ AC කාමර අංග සම්පූර්ණ ජිම් එක Swimming Pool,​ CCTV කැමරා පද්ධතිය වාහන 10 පාකින් ලක්ෂ 750. 077-0814925.
024900

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

සපුගස්කන්ද ගෝනවල මගුරුවිල පාරට මුහුණලා පර්චස් 85 ක හිස් ඉඩමක් විකිණීමට. පුළුල් මාර්ගය පිරිසිදු ඔප්පු විස්තර සඳහා සතියේ දිනවල උදේ 8.00 සිට හවස 5.00 දක්වා 0772364219. 0767459222,​ 0761632002.
025866

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

උඩතට්ටුවේ ඇනෙක්සියක් විවාහක යුවලකට මාසික කුලිය රු. 26,​000/​- විශාල නිදන කාමරයක් යාබද බාත්රූම් එකක් සහිත කුස්සිය හා පැන්ට්‍රිය. 17/​2,​ පළමුවන හරස් වීදිය,​ පාගොඩ,​ නුගේගොඩ. දුරකථනය. 077-5554671,​ E-mail:t​r​a​n​j​i​t​h​k​a​m​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
024818

කාසල් වීදියේ නව නිවසක් සියලු පහසුකම් සහිතව බදු දීමට ඇත. මාසික කුලිය රු. 75,​000/​- වාහන 3 ට පහසුකම් ඇත. 0777-748536.
019712

බෝකුන්දර කාමර 2 ක උඩුමහලක් කුලියට දීමට ඇත. රු. 25,​000/​=. ටෙලි. 0718009632
025889

51/​2,​ නියඳගල පාරේ (ආසිරි සර්විස් සෙන්ටර් ඉදිරිපිට පාරේ) හෝමාගම ඇනෙක්සියක් විවාහක යුවලකට හෝ තනි පුද්ගලයෙකුට කුලියට දීමට තිබේ. නිදන කාමරය,​ යාබද බාත්රූම් එක,​ පැන්ට්‍රිය සහිත කුස්සිය,​ මාසික කුලිය රු. 18,​000/​-. බැලිය හැක්කේ සෙනසුරාදා - ඉරිදා පමණි. දු.ක. 077-5554671,​ ඊමේල් : t​r​a​n​j​i​t​h​k​a​m​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m
​024821

Comments