රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම

ලාන්සර් CK2 HFxxxx 1500 CC 1999/​2002 ඔටෝ ෆුල් ඔප්ෂන්. රිවර්ස් කැමරා TV DVD එස්/​ලොක් ඇලෝයි අනර්ඝයි. විකිණීමට හුවමාරුවට කෝට්ටේ 0777301240
025203

වෑන් රථ විකිණීම

ටොයෝටා ලයිට්ඒස් 57-3xxx 1995 ඒසී පවර්,​ කට්ග්ලාස්,​ ඇලෝවීල්,​ ෆුල්සීට්,​ දොර 4 බොඩිපීලි ඉතා අනර්ඝයි. 077-9894202.
026270

මෝටර් රථ උවමනායි

සෙයානා රෙන්ට කාර් හංවැල්ල. මාසික කුලී පදනමට කාර්/​ වෑන් රියදුරු නොමැතිව දීර්ඝ කාලීන නීත්‍යානුකූල ගිවිසුම් මත අවශ්‍යව ඇත. විමසීම්. 0114-360370,​ 077-1360370.
024722

යතුරු පැදි හා ත්‍රීරෝද රථ විකිණීම

Scooty වර්‍ගයේ Camy 80 චයිනීස් මෝටර් සයිකලයක් විකිණීමට ඇත. කාන්තාවක් විසින් පාවිච්චිකර ඇත. 076-2905252.
019752

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග විකිණිම / උවමනායි

පාවිච්චි කරන ලද (150,​000 km) FB 15 එන්ජිමක් මැනුවල් ගියර් බොක්ස් එකක් විකිණීමට තිබේ. විකුණන මුදල රු. 50,​000/​-. 0769099858.
025992

Comments