වස­ර­කට රේඩි­යල් ටයර් ලක්ෂ 05 ක් නිප­ද­ව­මින් සියැට් නිෂ්පා­ද­නය 72,000 කින් වැඩි කෙරේ | සිළුමිණ

වස­ර­කට රේඩි­යල් ටයර් ලක්ෂ 05 ක් නිප­ද­ව­මින් සියැට් නිෂ්පා­ද­නය 72,000 කින් වැඩි කෙරේ

දේශීය නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම මඟින් විදේශ විනිමය පිරිමසා ගැනීමේ රජයේ උත්සාහය සඳහා සහයෝගය ලබාදීමට සියැට් කැලණි හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම සිය මෝටර් රථ ටයර් නිෂ්පාදන වාර්ෂික ධාරිතාවය 16% කින් ඉහළ නංවමින් සමාගමේ නිෂ්පාදනය පුළුල් කිරීමේ සැලසුම යටතේ වාර්ෂිකව නිෂ්පාදනය කරන මෝටර් රථ රේඩියල් (PCR/Van) ටයර් ප්‍රමාණය 72,000 කින් ඉහළ නංවා තිබේ.

මෝටර් රථ ටයර් නිෂ්පාදනය පුළුල් කිරීමේ සමාගමේ 2021 සැලසුමෙහි පළමු අදියර මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන අතර මේ සඳහා කැලණියේ පිහිටි සියැට් නිෂ්පාදන සංකීර්ණයේ අලූතෙන් ටයර් ප්‍රෙස් යන්ත්‍ර දෙකක් සවිකර තිබේ. මෙම නව ප්‍රෙස් යන්ත්‍ර දෙක ලංකාවේ සියැට් නිෂ්පාදන සංකීර්ණයේ සවිකර තිබෙන පළමු හයිඩ්රොලික් වර්ගයේ ෙප්‍රස් යන්ත්‍ර වන අතර මේ ආකාරයෙන් තාක්ෂණය ඉහළ නැංවීම නිසා සියැට් නිපදවන ටයර වල ගුණාත්මක තත්ත්වය තවත් ඉහළ නැංවීමට හැකිවනු ඇත.

මෙම පුළුල් කිරීම හේතුවෙන් සියැට් විසින් වාර්ෂිකව නිෂ්පාදනය කරන මෝටර් රථ සහ වෑන් ටයර් සංඛ්‍යාව 500,000 ක් ඉක්මවන අතර වඩාත් ප්‍රචලිත අඟල් 12 සිට අඟල් 14 ප්‍රමාණයේ ටයර් මෙම නව යන්ත්‍රවලින් නිපදවනු ලැබේ. මෙම ටයර් Maruti 800, Suzuki Alto, Estilo, Wagon R, Omni, Swift සහ Liana, Mahindra Maximo, Nissan Sunny FB15, FB14, N16, March, Bluebird සහ AD Wagon, Toyota 110, 121, Vios, Soluna, Starlet, Carina, Honda Civic, Hyundai Accent, Perodua (VIVA Elite) සහ Cherry QQ රථ වලට ගැළපෙන බව සමාගම සඳහන් කරයි. මෙම ටයර් සඳහා දේශීයව ඉහළ ඉල්ලූමක් තිබෙන අතර විශේෂයෙන්ම රජය විසින් තාවකාලිකව ටයර් ආනයනය කිරීම සඳහා පනවා තිබෙන තහනම හේතුවෙන් ඉල්ලූම තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබේ.

Comments